Notikumi

Sākot ar 2013. gada oktobri Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītība centrs ir kļuvis par Eiropas Savienības 7. ietvarprogrammas «Zinātne sabiedrībā» (Science in Society, SiS) finansēta projekta Scientix 2 nacionālo kontaktpunktu Eiropā.

Latvijas Universitātes (LU) rektors prof. Mārcis Auziņš, mācību prorektors prof. Andris Kangro un Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāns prof. Andris Grīnfelds 2014. gada 17. februārī tikās ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas (RPIVA) rektori prof. Daci Markus, izglītības prorektori Ritu Spalvu, inovāciju un attīstības prorektori Dainu Voitu un prof. Zentu Anspoku, lai pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas.

Latvijas Universitātes (LU) Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra telpās, Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 8, 18. februārī tiks atklāta mobila, universāla un mūsdienīgi aprīkota mācību klase. Klases aprīkojums ir viegli pārvietojams un tiks izmantots nodarbībās skolēniem, skolotājiem un studentiem.

2014. gada 27. janvārī Latvijas Organiskās sintēzes institūtā (OSI) notika starptautisks simpozijs ar Austrālijas, Francijas, Anglijas, Dānijas, Zviedrijas un vietējo zinātnieku piedalīšanos. Simpozija mērķis bija ne tikai apmainīties ar zināšanām KMR pētījumu jomā, bet arī popularizēt KMR pielietošanas iespējas starp pētniekiem Latvijā. Pasākums sakrita ar Baltijā modernākās kodolu magnētiskās rezonanses (KMR) iekārtas atklāšanu, kas iezīmē jauna starptautiska KMR centra parādīšanos Baltijas jūras reģionā.

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē pirmdien, 10. februārī, plkst. 13.00 notiks paneļdiskusija: «Skolotāju izglītības pieredze: Austrija, Izraēla, Krievija, Latvija, Somija». 

Latvijas Kūdras ražotāju asociācija (LKRA) informēja, ka 2013. gadā Latvijā palielinājusies kūdras ieguve.

Latvijas Universitātes Bibliotēkas Bioloģijas zinātņu bibliotēkā (Kronvalda bulvārī 4, 326. telpā) no 16. janvāra līdz 24. janvārim apskatāma izstāde «Nobela prēmijas laureāts V. Ostvalds un viņa gaitu turpinātājs P. Valdens». Izstādē var  iepazīties ar vienīgā Latvijā nominētā Nobela prēmijas laureāta Vilhelma Ostvalda (1853-1932) un viņa līdzgaitnieka ķīmiķa Paula Valdena (1863-1957) publikācijām, dzīvesgājumu un fotoattēliem.

Pēc trim gadiem vidusskolas absolventiem būs jākārto vēl viens obligātais centralizētais eksāmens – ķīmijā, fizikā vai dabaszinībās. Šis Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) ierosinājums, kas atbalstīts šīs nedēļas valdības sēdē, daudziem pedagogiem nāca kā pārsteigums. Viņi uzskata, ka tas pieņemts sasteigti, nediskutējot ar nozares pārstāvjiem.

2014. gada 4. februārī pulksten 17.00 Alberta ielā 12, Jūgendstila muzejā, notiks Helgas Ingeborgas Melnbārdes porcelāna gleznojumu izstādes «Galma mākslinieks un citi» atklāšana un omulīga tērzēšana mājīgā gaisotnē, klausoties Rasmas Lielmanes vijoļspēli.

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) pozitīvi vērtē Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) iniciatīvu ieviest piekto obligāto izvēles centralizēto eksāmenu fizikā vai ķīmijā.

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Notikumi