Notikumi

PIKC «Rīgas Valsts tehnikums»  Kīmiķu/elektriķu nodaļas audzēknim Ivo Kupinam tika piešķirta Gustava Vanaga stipendija par izciliem sasniegumiem mācībās. 

No 2014. gada 11. marta līdz 31. martam ir iespējams iepriekšparakstīties un iegādāties jauno interaktīvo mācību materiālu “Ķīmija 8. klasei”. 

Ķīmijas 55. valsts olimpiādes trešais posms notiks no 2014. gada 26. līdz 28. martam Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 48. Dalībnieku reģistrācija 26. martā no plkst. 10.30 līdz 11.20, olimpiādes atklāšana plkst. 11.30.

Uzaicināto dalībnieki saraksts                        Valsts posma darba kārtība

2014. gada 27. martā (ceturtdien) Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē (Kr. Valdemāra ielā 48, Rīgā) notiks Atvērto durvju diena. Sākums 14.30.

Ceturtdien, 2014. gada 27. martā, plkst. 18.00 Latvijas Universitātes (LU) kafejnīcā (Raiņa bulv. 19, Rīgā) notiks Zinātnes kafejnīcas pasākums, kas šoreiz būs veltīts zāļu atklāšanas procesam, proti tam, vai tā ir laimīga nejaušība vai likumsakarība.

Latvijas Universitātes (LU) Botāniskajā dārzā no 19. februāra līdz 23. martam ir apskatāma izstāde «Lapas zaļas, dzeltenas un sārtas...», kurā varēs uzzināt, kādi pigmenti piedod lapām dažādu krāsu un kāda ir to nozīme augā, galvenokārt fotosintēzes norisē.

Ar ESF projekta «Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana» finansiālu atbalstu 2014. gada janvārī Latvijas Universitātes izdevniecībā nākusi klajā grāmata «Mūsdienīgs un atvērts mācību process ķīmijā profesionālajā izglītībā».

Metodisko materiālu autori – Mihails Gorskis, Dagnija Cēdere, Jāzeps Logins, Emīlija Lesiņa un Dace Samete.

Gustava Vanaga balva ķīmijā piešķirta Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošajam pētniekam LZA korespondētājloceklim Dr.chem. Edgaram Sūnam par zinātnisko darbu kopumu «Jaunu organiskās sintēzes metožu izstrāde».

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Notikumi