Trešdiena, 09 aprīlis 2014 06:07

Pasniegs LZA balvas zinātniekiem

Ceturtdien, 10. aprīlī, plkst. 14.00 LZA konferenču zālē notiks Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) pavasara pilnsapulce. Tajā paredzētas gan amatpersonu uzrunas, gan Akadēmijas balvu pasniegšana un LZA Uzraudzības padomes ziņojums. Balvas saņems arī vairāki LU absolventi un mācībspēki.

 

LZA vārdbalvas zinātniekiem:

Viļa Plūdoņa balvu literatūrzinātnē – akadēmiķei Verai Vāverei par monogrāfiju „Viktors Eglītis”.

Gustava Vanaga balvu ķīmijā Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošajam pētniekam LZA korespondētājloceklim Dr.chem. Edgaram Sūnam par zinātnisko darbu kopumu “Jaunu organiskās sintēzes metožu izstrāde”.

Edgara Siliņa balvu fizikā – LU CFI laboratorijas vadītājam Dr.habil.phys. Vladimiram Kuzovkovam par rakstu ciklu „No haosa uz sakārtotību caur difūziju”.

Marģera Skujenieka balvu statistikā – akadēmiķim Jurim Krūmiņam par vienotas tematikas zinātnisku darbu kopumu „Iedzīvotāju paredzamā dzīves ilguma, tā diferenciācijas un palielināšanas faktoru statistiskā analīze (1993 – 2013)”.

 

LZA vārdbalvas jaunajiem zinātniekiem.

Ludviga un Māra Jansonu balvu fizikā:

  • Dr.sc.ing. Andrim Šutkam – RTU Polimērmateriālu institūta asistentam - par darbu “Ar sola-gēla metodi sintezētu nanostrukturētu niķeļa-cinka ferītu fizikālās īpašības”. Vad. Dr.habil.sc.ing. G.Mežinskis.
  • Dr.phys. Dmitrijam Zablockim – LU Fizikas institūta siltuma un masas pārneses laboratorijas pētniekam - par darbu “Mikrokonvektīvās parādības neizotermiskās un neviendabīgās magnētisko nanodaļiņu dispersijās”. Vad. LZA īst.loc. E.Blūms.

Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balvu ķīmijā: Mg. Olgai Stepanovai – RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes doktorantei – par darbu “Glicerīnskābes, pienskābes un ketomalonskābes iegūšana no glicerīna katalītiskās oksidēšanas procesos”. Vad. Dr.chem. S.Čornaja.

Emīlijas Gudrinieces balvu ķīmijā: Mg. Jevgeņijai Lugiņinai, RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes doktorantei par darbu “Maikla un 1,3-dipolārās ciklopievienošanās reakciju sekvence modificētu ogļhidrātu sintēzē”. Vad. LZA kor.loc. M.Turks, konsult. Mg.sc.ing. V.Rjabovs.

Zentas Mauriņas balvu literatūrzinātnē: Mg. Helēnai Akatovai (LU Humanitāro zinātņu fakultāte) –  par darbu „20.gadsimta 70.gadu latviešu prozas kritikas principi”. Vad. Dr.art. L.Ulberte.

LZA, a/s “Olainfarm” un RTU Attīstības fonda Solomona Hillera balvaDr.chem. Vitālijam Rjabovam par darbu “Jaunu karbopeptoīdu un to triazolanalogu sintēze un otrējo struktūru izpēte”. Vad. LZA kor.loc. Māris Turks.

Lasīts 1280 reizes Pēdējo reizi rediģēts Trešdiena, 09 aprīlis 2014 06:15
Pieslēdzieties, lai rakstītu komentārus
Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Notikumi Pasniegs LZA balvas zinātniekiem