Ievēlēti par LZA locekļiem

Ceturtdien, 23. novembrī, aizklāti balsojot, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) pilnsapulce par LZA jaunajiem locekļiem ievēlēja vienpadsmit īstenos locekļus, divus ārzemju locekļus un vienu goda locekli, kā arī četrpadsmit korespondētājlocekļus. 

Par LZA īsteniem locekļiem ievēlēti

 1. Sergejs BEĻAKOVS – Dr.phys. (1987), LZA korespondētājloceklis (2018). Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošais pētnieks, RTU asociētais profesors. Zinātnisko pētījumu virzieni: fizikālā ķīmija; kristalogrāja; rentgenstruktūranalīze; vielas uzbūve; struktūranalīzes aprēķinu metodes.
 2. Ilze KONRĀDE – Dr.med. (2008), LZA korespondētājlocekle (2018). Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) iekšķīgo slimību katedras profesore, doktora studiju programmas “Veselības aprūpe” direktore, Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas endokrinoloģijas nodaļas vadītāja. Zinātnisko pētījumu virzieni: cukura diabēta mikrovaskulāro komplikāciju patoģenēze; dzīvesveida intervences; mikrobioms un molekulārie marķieri; vairogdziedzera autoimūno slimību patoģenēze; nodrošinājums ar jodu un selēnu riska populācijās; hipofīzes adenomu molekulārģenētiskie pētījumi.
 3. Aiva PLOTNIECE – Dr.chem. (2003), LZA korespondētājlocekle (2016). Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošā pētniece. Zinātnisko pētījumu virzieni: farmakoloģiski aktīvu slāpekļa heterociklu ķīmija, sintēze, īpašības; materiālzinātne - nanodaļiņas; liposomas; struktūras-aktivitātes likumsakarības, nanoagregātu veidošanās un īpašības; sintētisko lipīdu zikāli-ķīmiskās īpašības; transportmolekulas, gēnu transfekcija; zāļvielu transports; magnētiskās liposomas; uorescentās zondes; teranostiskas sistēmas.
 4. Dalija SEGLIŅA – Dr.sc.ing. (2007), LZA korespondētājlocekle (2012). Dārzkopības institūta vadošā pētniece (no 2007). Zinātnisko pētījumu virzieni: jaunu produktu un pārstrādes tehnoloģiju izstrāde; augļaugu šķirņu piemērotības izpēte dažādiem pārstrādes veidiem; dārzaugu pārstrādes blakusproduktu (spiedpalieku, lapu, dzinumu u.c.) izmantošanas iespējas inovatīvu produktu izstrādei.
 5. Kristīne ŠALMA-ANCĀNE – Dr.sc.ing. (2011), LZA korespondētājlocekle (2021). Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) profesore (no 2021), RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedras vadītāja (no 2018), RTU Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta vadošā pētniece (no 2012). Zinātnisko pētījumu virzieni: multifunkcionāli kompozītmateriāli uz kalcija fosfātu un bionoārdāmu polimēru bāzes ārstnieciskai kaulaudu inženierijai. Šobrīd tiek izstrādāti injicējami bioaktīvi un antibakteriāli biokompozītmateriāli kaulaudu reģenerācijai.

Par LZA korespondētājlocekļiem kļuvuši

 1. Agris BĒRZIŅŠ – Dr.chem. (2015). Latvijas Universitātes (LU) asociētais profesors (no 2021), LU Ķīmijas fakultātes Fizikālās ķīmijas katedras vadītājs (no 2019). Zinātnisko pētījumu virzieni: organisko vielu kristālinženierija, kristalogrāfija; organisko vielu, t.sk. primāri aktīvo farmaceitisko vielu polimorsms; kristālisko formu veidošanās un daudzveidība; kvantu ķīmijas aprēķinu izmantošana organisko cietvielu un to stabilitātes pētījumos; aktīvo farmaceitisko vielu solvātu desolvatācijas mehānisms.
 2. Sergejs GAIDUKOVS – Dr.sc.ing. (2008). Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Polimērmateriālu institūts (no 2002), RTU profesors (no 2021). Zinātnisko pētījumu virzieni: polimēru ķīmija un tehnoloģija; polimēru fizika un fizikālā ķīmija; tehnoloģija un pārstrāde; polimēru kompozītmateriāli; koloidālās sistēmas; mīkstviela; materiālzinātne un materiālu inženierija.
 3. Liene GRIGORJEVA – Dr.chem. (2013). Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošā pētniece (no 2018). Zinātnisko pētījumu virzieni: jaunu sintēzes metodoloģiju izstrāde dažādu vērtīgu savienojumu iegūšanai, izmantojot C-H saites aktivēšanas un funkcionalizēšanas pieeju, kā arī atjaunīgo dabas resursu ķīmiskā valorizācija.
 4. Dārta KĻAVIŅA – Dr.biol. (2015). Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” (LVMI Silava) vadošā pētniece (no 2022). Zinātnisko pētījumu virzieni: kokaugu aizsardzība pret patogēnajām sēnēm; sakņu/stumbra trupi izraisošo sēņu ekoloģija un izplatība; skuju koku celmu bioloģiskā aizsardzība; invazīvo kokaugu slimību monitorings; mikorizas un meža augsnes mikroorganismu nozīme kokaugu vitalitātes nodrošināšanā.
 5. Inga MOROČKO-BIČEVSKA – Ph.D. (Zviedrijas Lauksaimniecības Zinātņu universitāte, 2006). Dārzkopības institūta vadošā pētniece, Augu patoloģijas un entomoloģijas nodaļas vadītāja, Latvijas Valsts augļkopības institūta pētniece (no 2006). Zinātnisko pētījumu virzieni: zinātniskais darbs saistīts ar pētījumiem par dārzaugiem patogēno organismu izplatību, bioloģiju un slimības norisi, patogēna un saimniekauga mijiedarbību, kaitīgo organismu diagnostiku. Pētnieciskās darbības rezultātā izveidotas un tiek uzturētas dārzaugiem patogēno sēņu un baktēriju izolātu kolekcijas.
 6. Elīna PAJUSTE – Dr.chem. (2012). Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūta vadošā pētniece (no 2013) un Ķīmijas fakultātes asociētā profesore (no 2021). Zinātnisko pētījumu virzieni: ūdeņraža radioaktīvā izotopa, tritija, uzvedība materiālos; materiāli kodolenerģētikai; radionuklīdu atdalīšanas metodes.
 7. Kārlis PAJUSTE – Dr.chem. (2010). Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) Membrānaktīvo savienojumu un β-diketonu laboratorijas vadošais pētnieks (no 2016), kā arī OSI Membrānaktīvo savienojumu un β-diketonu laboratorijas vadītājs (no 2016). Zinātnisko pētījumu virzieni: zāļu piegādes sistēmas; dabīgie un sintētiskie lipīdi, liposomas, nanodaļiņas un nevirāli vektori. Pašreiz tiek veikti pētījumi jaunu sintētisko lipīdu iegūšanai, kā jaunu zāļvielu piegādes sistēmu izveidei.
 8. Anatolijs POPOVS – Dr.phys. (1993). Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks (no 1995). Zinātnisko pētījumu virzieni: platzonu cieto vielu radiācijas bojājumi; punktveida defekti; platzonu materiālu optiskās īpašības; luminiscence; VUV, IR un FTIR spektroskopija; sinhrotrona radiācijas spektroskopija (VUV, XD, XAS, FTIR); neitronu attēlošana un spektroskopija; scintilatori; dozimetrija un radiācijas attēlošana; superjonu materiāli; nanomateriāli un nanotehnoloģijas.
 9. Antons SIZOVS – Ph.D. (2012). Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošais pētnieks (no 2020), Baltijas Biomateriālu ekselences centra preklīniskās biomateriālu izvērtēšanas grupas vadītājs (no 2020). Zinātnisko pētījumu virzieni: biomateriāli, polimēri, nanodaļiņas, to uzvedība bioloģiskās sistēmās un pielietošana bioloģijā un medicīnā.
 10. Jānis VELIKS – Dr.sci.nat. (2014). Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošais pētnieks (no 2018), pētnieku grupas vadītājs (no 2022), Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes docents (no 2019). Zinātnisko pētījumu virzieni: organiskā sintēze; uororganiskā ķīmija; uormetilēngrupas pārneses reaģentu izstrāde; antibakteriālu savienojumu izstrāde.

Par LZA ārzemju locekļi ievēlēta

Rotrauta MERKLE (Rotraut Merkle) – Ph.D. (1998). Maksa Planka Institūta (Štutgarte, Vācija) vecākā zinātniskā līdzstrādniece. Zinātnisko pētījumu virzieni: jaunie materiāli enerģētikai; cietie oksīdu un protonu kurināmā šūnas; baterijas; fotovoltaika; katalizatori; gāzes sensori.

Lasīts 184 reizes Pēdējo reizi rediģēts Trešdiena, 29 novembris 2023 11:49
Pieslēdzieties, lai rakstītu komentārus
Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Notikumi Ievēlēti par LZA locekļiem