Sestdiena, 08 augusts 2020 09:22

LIZDA sagatavojusi priekšlikumus kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības nodrošināšanai, priekšlikumi nosūtīti IZM

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) kritiski vērtē Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotā informatīvā ziņojuma “Par kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības nodrošināšanas priekšnosacījumiem” projektu.

Arodbiedrības ieskatā ziņojumā ir vairākas būtiskas nepilnības, kas apdraud kvalitatīvas izglītības īstenošanu nākotnē. Lai to nepieļautu, LIZDA aicina ministriju ņemt vērā arodbiedrības izstrādātos priekšlikumus. Ceturtdien (16.07.2020.) LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga arodbiedrības pozīciju apsprieda ar izglītības un zinātnes ministri Ilgu Šuplinsku.

IZM sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības nodrošināšanas priekšnosacījumiem” Ministru kabineta (MK) sēdē bija paredzēts skatīt otrdien (14.07.2020). Pēc LIZDA, Latvijas izglītības vadītāju asociācijas (LIVA) un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) iebildumiem informatīvā ziņojuma izskatīšanu atlika.

Inga Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja:

“Informatīvais ziņojums ir jāpilnveido, pretējā gadījumā daudzas ieceres paliks tikai ieceru līmenī. Vairākas idejas ir atbalstāmas, taču vislielākie iebildumi ir par to, ka daudzām iecerēm nav seguma. Būtībā ir paredzēts šīs idejas realizēt uz pedagogu darba rēķina, palielinot slodzi, bez pietiekama atbalsta. Ja analizē dažādo IZM ideju realizācijas termiņus, tad tie visi ir līdz termiņam, kad IZM paredz darba slodzes un samaksas pilnveidi. Diemžēl par reformu ieviesējiem praksē jeb pedagogiem paredzēts domāt visvēlāk. Un tas nav pieļaujams, zinot, kāda ir pedagogu loma, cik svarīgs laicīgs un profesionāls atbalsts, kāds ir profesijas prestižs, cik daudz ir vakances.” 

LIZDA aicina IZM uzlabot pasākumu plānu kvalitatīvas vispārējās izglītības nodrošināšanai ar arodbiedrības sagatavotajiem priekšlikumiem, tostarp:

  • LIZDA aicina papildināt informatīvo ziņojumu ar finansējuma apjomu un avotiem vispārējās izglītības digitalizācijai;
  • LIZDA aicina papildināt ziņojumu ar nosacījumu, ka darba devējam jānodrošina izglītības iestādes un pedagogi ar atbilstošiem informāciju tehnoloģiju resursiem un profesionālo atbalstu visiem pedagogiem attālinātā mācību procesa nodrošināšanai. Vēršam uzmanību, ka mācību procesa pilnvērtīgai digitalizācijai nepieciešams arī atbilstošs informācijas tehnoloģiju nodrošinājums izglītības iestādēs gan skolēniem, gan pedagogiem
  • steidzami nepieciešami pasākumi pedagoga profesijas prestiža celšanai un jauno pedagogu piesaistīšanai, it īpaši STEM jomās;
  • LIZDA aicina pilnveidot obligāto centralizēto eksāmenu rezultātu indeksa aprēķinu atbilstoši starptautiski atzītiem izglītojamo mācību sasniegumus ietekmējošiem datiem līdz 2020.gada 30.decembrim.
  • LIZDA iebilst pret atšķirīgu nosacījumu piemērošanu valsts augstskolu un privātajām vispārējās vidējās izglītības iestādēm attiecināmo minimālo izglītojamo skaita prasību 10.-12.klasē.
  • LIZDA iebilst pret terminēto darba līgumu ieviešanu vispārējās izglītības iestāžu direktoriem.
  • LIZDA uzskata, ka nav izvērtēti visi riski, kas radīsies nosakot uzņemšanas kritērijus vispārējas vidējās izglītības pakāpē. Uzskatām, ka tas veicinās mācību neturpināšanu un profesionālās izglītības prestiža pazemināšanos;
  • LIZDA pauž bažas par to, vai ir izvērtēti visi riski par vidējās izglītības kvalitāti un pieejamību, ja tiks slēgtas 127 izglītības iestādes.
  • LIZDA uzskata, ka jāveic cilvēkresursu audits izglītības iestādēs (vai pietiek mācību priekšmetu skolotāju, skolotāju palīgu, laborantu, atbalsta personāla, asistentu), lai nodrošinātu individualizētu mācību procesu katra skolēna izaugsmei. Izglītojamo mācību sasniegumus nebūs iespējams paaugstināt, ja netiks nodrošināti atbilstoši personāla resursi ar augstu profesionālo kvalifikāciju, noteikts maksimālais skolēnu skaits, pilnveidota pedagogu darba slodze, kas ietver visu pedagoga veicamo darba pienākumu atbilstošu apmaksu;
  • Jāpilnveido definīcija “attālinātas mācības”, jo tās var būt gan klātienes, gan neklātienes;

LIZDA sagatavotie priekšlikumi kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības nodrošināšanai nosūtīti IZM. Ceturtdien (16.07.2020.) LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga priekšlikumus klātienē apsprieda ar izglītības un zinātnes ministri Ilgu Šuplinsku.

Inga Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja:

“Sarunas ar IZM par LIZDA priekšlikumiem, diemžēl, ir bez rezultātiem, jo ministre uzskata, ka LIZDA prasītais papildus atbalsts par tehnoloģiju nodrošināšanu, interneta kvalitātes risināšanu, papildus piemaksu attālināto mācību ietvaros esot sociālismam raksturīgs. Jāsecina, ka IZM vēlas digitalizācijas un attālināto mācību jautājumus risināt uz pedagogu rēķina, kā arī IZM vadības ieskatā digitalizācija atrisinās visas problēmas. LIZDA turpinās iestāties par saviem priekšlikumiem, jo jaunām idejām nepieciešami atbilstoši resursi.”

LIZDA priekšsēdētāja piebilda, ka IZM sagatavotajā pasākumu plānā ir arī atzinīgi vērtējami priekšlikumi. Proti, plānots veidot integrētu modulāras mācību vadības platformu; pedagogi varēs pilnveidot savas digitālās iemaņas. Atzinīgi vērtējama iecere  par izglītības kvalitātes kritēriju papildināšanu iekļaujot izglītojamo izaugsmes novērtēšanas rādītāju, attiecīgi izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveides ietvaros veicot šāda novērtēšanas rīka izstrādi. LIZDA atbalsta nepieciešamību pārskatīt un pilnveidot finansēšanas principu, īpašu uzmanību vēršot uz finansējuma piešķiršanu izglītības iestādei atkarībā no klašu komplektu skaita un mācību plāna.

Ar LIZDA Atzinumu par IZM Informatīvā ziņojuma “Par kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības nodrošināšanas priekšnosacījumiem” projektu var iepazīties šeit!

Lasīts 648 reizes
Pieslēdzieties, lai rakstītu komentārus
Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Notikumi LIZDA sagatavojusi priekšlikumus kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības nodrošināšanai, priekšlikumi nosūtīti IZM