Piektdiena, 07 augusts 2020 12:11

Velga Kakse noslēdz savu darbu dažādās jomās Latvijas izglītības nozarē

Noslēdzoties nozīmīgam posmam - pilnveidotā mācību satura un pieejas izstrādei, mainījusies VISC īstenotā ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) vadība, un to turpmāk vadīs Santa Prancāne.

Viņa projektā strādājusi no tā pirmās dienas un vadījusi pedagogu profesionālās pilnveides programmu izstrādi un īstenošanu, mācību satura aprobāciju, plānojusi un pārraudzījusi daudzveidīgus mācību satura ieviešanas pasākumus. Līdzšinējā vadītāja Velga Kakse noslēdz savu vairāk nekā 48 gadus ilgo aktīvo darbu dažādās jomās Latvijas izglītības nozarē.

Att. Velga Kakse.

"Sakot milzīgu paldies Velgai Kaksei par darbu ne vienkāršajā, taču Latvijai ļoti nozīmīgajā projektā, īpaši vēlos uzsvērt viņas neatsveramo un unikālo profesionālo pieredzi, kas nodrošinājusi šo izglītības pārmaiņu pēctecīgumu un samērojamību ar ikdienā skolā notiekošo.

Velga Kakse savu profesionālo karjeru sākusi kā laborante un vēlāk kā jaunākā zinātniskā līdzstrādniece LU Ķīmijas fakultātes Radiācijas ķīmijas laboratorijā, vairāk nekā 25 gadus strādājusi par ķīmijas skolotāju, bijusi skolas direktora vietniece, ilgstoši vadījusi Latvijas Ķīmijas skolotāju asociāciju, starptautisko vides izglītības projektu “Baltijas jūras projekts”, vadījusi mācību un metodisko darbu ISEC un vēlāk VISC dabaszinātņu priekšmetos, tai skaitā, piedaloties mācību satura pilnveidē vairākos iepriekšējos mācību satura pilnveides posmos, ir mācību grāmatu autore, vadījusi ķīmijas mācību materiālu izstrādi abos līdzšinējos dabaszinātņu un matemātikas mācību satura pilnveides projektos pamatigzlītībai un vidējās izglītības pakāpei. Šī pieredze nodrošināja svarīgo pēctecību ar iepriekšējo satura pārskatīšanu Latvijas skolās pirms 10 gadiem," uzsver Zane Oliņa, Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja. 

Velgas Kakses vadībā ESF projekts augstu novērtēts arī Centrālā finanšu līgumu aģentūrā (CFLA). Šajā plānošanas periodā (2014–2020) izglītības nozarē tas bija pirmais, kas 2018. gadā saņēma pateicības rakstu projekta komandai par kvalitatīvu un efektīvu vadību.

"Šis mācību satura pilnveides laiks ir īpašs ar to, ka pirmo reizi Latvijas neatkarības laikos viss mācību saturs tiek sakārtots visās izglītības pakāpēs vienlaikus - no pirmsskolas līdz vidusskolai. Nekad iepriekš tas nav darīts. Patiesībā, šādā apjomā saturs vienlaikus nav mainīts arī citviet. Tas nav bijis vienkārši, taču tikai šāda pieeja novērš sadrumstalotību, fragmentārismu un nodrošina pēctecību skolēna izaugsmē. Tāpēc visiem partneriem un iesaistītajām pusēm vēlos teikt paldies par līdzšinējo sadarbību.

Tomēr vienlaikus - mēs pašlaik esam tikai pusceļā, ja runājam par savienību “skolēns, mācību saturs, skolotājs” - esam finalizējuši mācību saturu. Lai izdotos, ļoti svarīgi – kā to pieņems skolēni un kā skolotāji viņiem šajā palīdzēs," uzsver Velga Kakse. Viņa arī norāda, ka ļoti daudz ieguldīts, lai skolotājus atbalstītu - ir bijuši kursi, semināri, vebināri, konferences, izveidots skolotājiem domāts ziņu izdevums Domāt.Darīt.Zināt., mājaslapā www.skola2030.lv, sociālajos tīklos regulāri tiek papildināts vērtīgs saturs. "Tik daudz nevienos citos mācību satura pilnveides brīžos nav darīts, lai tieši sagatavotu cilvēkus pārmaiņām. Un tas darīts ar nolūku atbalstīt un iedrošināt pārmaiņām, jo skolotājiem dotā brīvība un atbildība, ko un kā mācīt, pieaug," uzsver V. Kakse.

Projekta vadību pēctecīgi pārņems Santa Prancāne, kas strādājusi tajā kopš pirmās dienas. Ieguvusi bakalaura grādu matemātikā, bet maģistra grādu sociālajās zinātnēs, viņa darba karjeru sākusi Latvijas Bankā kā Maksājumu sistēmu analītiķis, taču vēlāk izvēlējusies pievienoties izglītības programmai “Iespējamā misija” un strādājusi Blīdenes pamatskolā kā matemātikas, fizikas un informātikas skolotāja, bijusi Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning koordinatore Latvijā.

"Līdz ar 1. septembri, kad Latvijas skolās 1., 4. un 7. klasēs mācības sāks, atbilstoši jaunajam saturam un pieejai, projektā sākas jauns posms, kurā svarīgākais - palīdzēt katrai skolai standartā ierakstīto īstenot dzīvē. Es apzinos, ka tas nebūs ne uzreiz, ne vienkārši, taču esmu droša par turpmāko. Turklāt, šobrīd noteikti ir vieglāk nekā sākumā - mums ir lieliska profesionāļu komanda, ir pieredze un, man gribētos, ticēt, arī skolotāju un partneru ticība idejai un uzticība," uzsver projekta vadītāja Santa Prancāne. "Novēlu katram atrast motivāciju mācīties un darīt jaunas lietas un ar to aizraut arī pārējos!"

Skola2030 vadības komandu kopā ar Santu Prancāni veido mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa, mācību satura iztrādes struktūrvienības vadītājs Pāvels Pestovs, kurš nodrošinās arī diagnosticējošo darbu un eksāmenu paraugu izstrādi, kā arī Katrīna Duka - Gulbe,  ieviešanas atbalsta struktūrvienības vadītāja, kura nodrošinās atbalstu mācību satura ieviešanai, t.sk. sabiedrības informēšanai.

VISC īstenotā ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) mērķis ir izstrādāt, aprobēt un pēctecīgi piecu gadu laikā ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un mācību pieeju bērniem un jauniešiem vecumā no 1,5 gadiem līdz 12. klasei, kas nodrošina mūsdienās vajadzīgās zināšanas, prasmes un attieksmes. Šī gada 1. septembrī pilnveidoto mācību saturu sāks īstenot 1., 4., 7. un 10. klasēs.

Projekta ietvaros ir notikušas satura ziņā nozīmīgas konferences un semināri, par kuriem bijusi liela interese. Izglītojošos un informatīvos pasākumos kopumā esam iesaistījuši jau vairāk nekā 21000 pedagogu; ap 11000 pedagogu jau saņēmuši apliecības par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu apguvi. Projektam ir ļoti plašs sadarbības partneru loks – tās ir 67 pašvaldības un 100 izglītības iestādes, turklāt vēl arī piecas augstskolas, kas īsteno pedagoģijas izglītības programmas un ir iesaistītas projektā gan profesionālās pilnveides nodrošināšanā, gan  mācību līdzekļu izveidē, kā arī Latviešu valodas aģentūra un Strazdumuižas internātvidusskola.

Avots: https://www.skola2030.lv/lv

Lasīts 803 reizes Pēdējo reizi rediģēts Sestdiena, 08 augusts 2020 09:33
Pieslēdzieties, lai rakstītu komentārus
Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Notikumi Velga Kakse noslēdz savu darbu dažādās jomās Latvijas izglītības nozarē