Drukāt šo lapu

Jaunā mācību satura ieviešanai projekta Skola2030 ietvaros papildu 5,8 miljoni eiro

Lai nodrošinātu pilnu jaunā vispārējās izglītības satura ieviešanas ciklu Valsts izglītības satura centra īstenotajam ES fondu projektam “Kompetenču pieeja mācību saturā” jeb Skola2030, valdība atbalstījusi papildu ES fondu un valsts budžeta līdzfinansējumu 5,8 miljonu eiro apmērā.

Papildu finanšu līdzekļus ieguldīs mācību un metodisko līdzekļu izstrādei, tostarp 15 mācību priekšmetu metodiskiem ieteikumiem augstākā līmeņa prasību īstenošanai atbilstoši vidējās izglītības standarta prasībām. Bērniem ar dzirdes traucējumiem projekta ietvaros sagatavos papildus mācību līdzekļus, lai pilnvērtīgi nodrošinātu jaunā mācību satura ieviešanu.

Projekta ietvaros izstrādās eksāmenu paraugus pamatizglītības un vidējās izglītības posmā, kā arī ieteikumus pētniecisko un jaunrades darbu vērtēšanai. Pamatizglītības posmā tiks sagatavoti septiņi eksāmenu paraugi, savukārt vidējās izglītības posmā – 17 eksāmenu paraugi. Piešķirtais finansējums sniegs iespēju izveidot jaunus video materiālus pedagogiem ar labās prakses piemēriem dabaszinātņu mācību priekšmetos un matemātikā, tos papildinot ar metodiskiem komentāriem, lai sniegtu atbalstu pedagogiem jaunā mācību satura ieviešanā.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei tiks izstrādātas 12 profesionālās pilnveides programmas, nodrošinot profesionālo pilnveidi vairāk nekā 2000 pedagogiem. Par mācību satura plānošanu un īstenošanu izstrādās video materiālus, kā arī tiks izstrādāti e-mācību moduļi pedagogiem tehnoloģiju mācību jomā pamatizglītībā un par augstākā mācību satura līmeņa ieviešanu vidējā izglītības posmā.

Finansējums ļaus nodrošināt jaunā mācību satura projekta ieviešanai nozīmīgu atbalstu informatīvu un izglītojošu semināru, konferenču un pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšanā, kā arī informatīvu un skaidrojošu pasākumu nodrošināšanai novados, kā arī konsultāciju sniegšanai par digitālās mācību resursu krātuves izmantošanu.

Ar otrdien, 2020. gada 25. februārī, valdībā apstiprināto noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.670 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1.pasākuma "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana" īstenošanas noteikumi"" var iepazīties MK tīmekļvietnē.

 

Lasīts 476 reizes Pēdējo reizi rediģēts Trešdiena, 26 februāris 2020 21:02
Pieslēdzieties, lai rakstītu komentārus