Ceturtdiena, 14 novembris 2013 21:31

Latvijā aizliedz «legālajās narkotikās» plaši izmantotu vielu

2013. gada 14. novembrī Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) izdevis pirmo aizliegumu psihoaktīvai vielai, kas ir plaši sastopama dažādos «augu maisījumos» jeb tā sauktajās legālajās narkotikās un var nodarīt bojājumus cilvēka veselībai.

Aizliegums uz 12 mēnešiem no šodienas būs vielai 5F-AKB48, un tas ir pirmais šāda veida aizliegums psihoaktīvajai vielai, ko saskaņā ar šodien spēkā stājušos likumu «Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību» ir tiesīgs izdot SPKC. Psihoaktīvās vielas aizliegums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc aizlieguma publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis».

Aizliegums nozīmē, ka būs aizliegta vielas 5F-AKB48 un tās saturošu izstrādājumu izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana, pārvadāšana, pārsūtīšana vai izplatīšana.

 

Tas nozīmē, ka trīs dienu laikā no lēmuma stāšanās spēkā viela 5F-AKB48 un to saturošie izstrādājumi fiziskām un juridiskām personām jānodod Valsts policijai. Ja fiziskā vai juridiskā persona triju darbadienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās nenodod Valsts policijai vielu 5F-AKB48 vai to saturošus izstrādājumus, Valsts policija vai izmeklēšanas iestāde vielu no aprites izņem.

Vielas 5F-AKB48 iedarbība var līdzināties kanabisa izraisītai iedarbībai un var radīt draudus veselībai. Vielas 5F-AKB48 un tās saturošu izstrādājumu lietošana var izraisīt agresīvu un neprognozējamu rīcību, tahikardiju, sirds aritmiju, kas saistās ar palielinātu infarkta risku, paaugstinātu asinsspiedienu, tremoru, psihozi un nieru mazspējas risku. Tāpat šīs vielas un to saturošu izstrādājumu lietošana var radīt nopietnu kaitējumu cilvēka veselībai, tā var būt bīstama dzīvībai, kā arī var radīt apdraudējumu sabiedrības drošībai.

Līdz šā gada jūlijam Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde 138 augu maisījumu ekspertīzēs identificējusi vielu 5F-AKB48, kas liecina par vielas plašu izplatību valstī.

Tuvākajā laikā gaidāmi vēl vairāki «legālajās narkotikās» sastopamo vielu aizliegumi.

Lai aizliegtu kādu psihoaktīvo vielu, SPKC ir jāsaņem informācija no institūcijas, kas ir tiesīga sniegt tiesu eksperta slēdzienu, vai arī par jaunu psihoaktīvo vielu informācija tiek iegūta no agrīnās brīdinājuma sistēmas, stāstīja Sevčenko. Pēc tam viena mēneša laikā tiek izvērtēta iesniegtā vai pieejamā informācija par šo vielu un pieņemts lēmums par vielas aizliegšanu. Gadījumā, ja viela ir jauna, tiek veikts vielas riska novērtējums. Pēc šīs procedūras SPKC rekomendē Veselības ministrijai pakļaut jauno psihoaktīvo vielu pastāvīgai kontrolei. Nepieciešamības gadījumā tiek lūgts arī citu ekspertu viedoklis par jauno vielu un tās pielīdzināmību narkotiskai vai psihotropai vielai.

Avots: http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/486367-latvija_aizliedz_legalajas_narkotikas_plasi_izmantotu_vielu

Lasīts 1328 reizes
Pieslēdzieties, lai rakstītu komentārus
Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Notikumi Latvijā aizliedz «legālajās narkotikās» plaši izmantotu vielu