LĶSA biedri

Latvijas ķīmijas skolotāju asociācijas biedri

Par LĶSA biedru var kļūt izglītības iestāžu ķīmijas skolotāji, augstskolu akadēmiskais personāls, ar ķīmiju saistītie zinātniskie darbinieki, ķīmijas mācību materiālu veidotāji un ar ķīmijas izglītības jomu saistītas personas, iesniedzot rakstisku iesniegumu LĶSA valdē.

Lai atvērtu dokumentu Jums būs nepieciešams pdf lasītājs.