Nosacītie apzīmējumi - ĶĪMIJAS ZĪMES

ĶĪMIJAS ZĪMES

Aizlieguma zīmes

Aizliegts ēst, dzert, nogaršot vielas.
Vielas aizliegts ņemt rokās.
Aizliegts atstāt izbērtus vai izlietus reaktīvus.
Pārpalikušos reaģentus aizliegts iebērt, ieliet atpakaļ pudelē vai traukā, no kurienes tie tika paņemti.
Aizliegts izliet vai izbērt reaktīvu atlikumus izlietnē.
Aizliegts mainīt korķus pudelēm.
Aizliegts ņemt dažādas vielas ar vienu un to pašu karotīti vai pipeti.
Aizliegts atstāt atvērtas pudeles, kurās ir šķidrumi vai sausas vielas.
Aizliegts dzēst ar ūdeni.
Aizliegts izmantot atklātu uguni.

Brīdinājuma zīmes

Sprādzienbīstama viela. Apzīmējums ar burtu: E sprādzienbīstams
Degšanu veicinoša viela. Apzīmējums ar burtu: O spēcīgs oksidētājs
Indīga viela. Apzīmējums ar burtu: T+ ļoti toksisks T toksisks
Kodīga viela Apzīmējums ar burtu: C kodīgs
Veselībai kaitīga, kairinoša viela Apzīmējums ar burtu: Xn kaitīgs Xi kairinošs
Viegli uzliesmojoša viela Apzīmējums ar burtu: F+ īpaši viegli uzliesmojošs F viegli uzliesmojošs
Videi bīstama viela Apzīmējums ar burtu: N bīstams videi
Radioaktīva viela vai jonizējošs starojums
Bīstami – elektrība
Vispārīga bīstamība

Rīkojuma zīmes

Uzglabāt bērniem nepieejama vietā!
Darbs ar šķidru koncentrātu.
Darbs ar sausu koncentrātu.
Pielietošanas paņēmiens.
Strādājot izmantot cimdus!
Strādājot izmantot zābakus!
Strādājot izmantot aizsargbrilles!
Strādājot izmantot deguna un mutes aizsarglīdzekļus!
Strādājot izmantot respiratoru!
Nomazgāties pēc darba ar ķimikālijām!
Bīstams vai kaitīgs dzīvniekiem.
Bīstams vai kaitīgs zivīm – piesārņo ūdens tilpnes.

Ugunsdrošības zīmes

Ugunsgrēka paziņošanas vieta
Pirmās palīdzības aptieciņa.
Ugunsdzēšamais aparāts.

 

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Ķīmijas rokasgrāmata Nosacītie apzīmējumi