Raksti

Mācību procesa nodrošināšana

наклейки
Joomla
Publicēts 19 marts 2020
Skatīts: 1741

Ieteikumi skolām, skolotājiem un vecākiem sekmīga mācību procesa plānošanai un īstenošanai attālināti ārkārtas situācijā.

Tālākus papildinājumus un ieteikumus skatīt: www.visc.gov.lv, www.skola2030.lv. Izglītības iestādi slēdz uz laiku. Skolu neapmeklē visi skolēni. Pedagogi atbilstoši mācību priekšmetu programmai izstrādā apguves plānu konkrētai klasei, lai skolēni patstāvīgi apgūtu mācību vielu. Pedagogi strādā (klātienē vai attālināti), nodrošinot mācību procesu.

Vadlīnijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai.

 

разработка вышивки
сколько сейчас время