Ķīmijas jaunumi

Katrs no mums ikdienas sastopas ar bisfenolu A, to esam spiesti uzņemt no: sporta pudelēm, lielajām 18,9 L ūdens pudelēm, skārdenēm, termo čekiem, tējkannām u.c. plastmasas izstrādājumiem.

LU 75. zinātniskās konferences ietvaros 10. februārī Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1 notiks trīs Ķīmijas sekcijas sēdes.

31. janvārī Latvijas Universitāte sadarbībā ar Latvijas Kūdras asociāciju organizē plašu konferenci par Latvijas dabas resursiem - kūdru un sapropeli – “Kūdra un sapropelis - ražošanas, zinātnes un vides sinerģija resursu efektīvas izmantošanas kontekstā”.

Apstiprināts balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķirtas vārdbalvas jaunajiem zinātniekiem.

Latvijas Zinātņu akadēmija, izvērtējot vairāk nekā 50 iesniegtos priekšlikumus dažādās zinātņu nozarēs, nosaukusi nozīmīgākos sasniegumus Latvijas zinātnē 2016. gadā.

Šā gada septembrī LU Akadēmiskais apgāds sērijā Latvijas Universitātes zinātnieki izdevis grāmatu „Docents Gunārs Slaidiņš. Biobibliogrāfija”.

Baterijas vai akumulatori ir elektriskās enerģijas avots, kurā enerģija rodas tieši pārveidojoties ķīmiskajai enerģijai, un kurš sastāv no vienas vai vairākām primārajām (atkārtoti neuzlādējamām) vai sekundārajām (atkārtoti uzlādējamām) daļām.

Latvijā vidēji gadā tiek patērēts 60 200 tonnas papīra un kartona, no kuriem tiek pārstrādātas 49 000 tonnas jeb 81%.

Savs dzīves cikls ir ne vien cilvēkiem un citiem dzīviem organismiem, bet arī otrreiz pārstrādājamajiem materiāliem, piemēram, PET pudelēm.

Gadā laikā Latvijas tirgū nonāk vairāk nekā 200 000 tonnas iepakojuma, no kurām aptuveni 25% ir stikls.

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Ķīmijas jaunumi