Viedokļi

Nepieciešams atslogot mācību saturu, jo prasīto zināšanu un prasmju apjoms joprojām ir pārāk liels, no skolēna tiek prasīti pārāk augsti sasniedzamie rezultāti, turklāt tie ir formulēti pārāk vispārīgi, tāpēc pedagogi tos varēs interpretēt, kā grib un saprot – šie ir galvenie iebildumi, noslēdzoties pilnveidotā mācību satura sabiedriskajai apriešanai.

Lai īstenotu mācību satura reformu, svarīgi ir sagatavot gan esošos, gan jaunos pedagogus. Patlaban augstskolas vēl tikai plāno, kā to darīt. Paši skolotāji gan vērš uzmanību uz vairākām problēmām, kas varētu kavēt pozitīvas pārmaiņas un jauno pedagogu ienākšanu nozarē – gan mazās algas, gan zemais profesionālais prestižs ir tikai daļa no tām.

Стоит ли нам бояться очередной реформы латвийского образования? Бояться, конечно, стоит, потому что у нас что ни реформа — так дети учатся все хуже и хуже. Однако за красивыми лозунгами скрывается очередная профанация, так что пока что–то кардинально поменяется, пройдет еще немало времени.

Pedagogu izglītība jaunā kvalitātē balstās uz trim pīlāriem – atalgojums, atlase un profesijas prestižs, praktiskajā konferencē Saeimā piektdien, 23. februārī, kurā sprieda par nepieciešamajiem pasākumiem pedagogu izglītības uzlabošanā norādīja Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.

На конференции «Тенденции развития образования – 2018» выступил с докладом известный российский психолог, академик Российской академии образования Александр Асмолов. Он рассказал о перезагрузке образования.

By applying advanced analytics and machine learning, we have identified factors that play a critical role in student achievement.

Любому учителю знаком официальный документ, содержащий критерии оценивания, в котором подробно расписано, в каких случаях какую именно оценку следует ставить. Все слова в этой бумаге правильные, всё абсолютно верно – и совершенно бесполезно. Ибо любые попытки создать универсальные правила для всех преподавателей и на все времена априори обречены на провал.

Pilnveidotā mācību satura un pieejas piedāvājumā atzinīgi novērtēta sistemātiskā pieeja mācību satura un pieejas plānošanā, virzība uz skolēnu lielāku iesaisti mācībās, satura pēctecība un pārskatāmība, – kādu mācīšanās rezultātu bērni un jaunieši sasniedz katrā vecumposmā.

Реформировать образование сложно — эта сфера традиционно инертна, старается сохранить устоявшиеся традиции и учебную программу.

Исследователи опровергают, что цифровое поколение (digital natives), выросшее в цифровом обществе, способны обучаться быстрее, чем цифровые иммигранты (digital immigrants), которые родились до начала цифровой эпохи. Наоборот, многозадачность – навык, который сформировался у цифрового поколения благодаря использованию смартфона и других гаджетов, препятствует обучению.
Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Viedokļi