Viedokļi

Pedagogu izglītība jaunā kvalitātē balstās uz trim pīlāriem – atalgojums, atlase un profesijas prestižs, praktiskajā konferencē Saeimā piektdien, 23. februārī, kurā sprieda par nepieciešamajiem pasākumiem pedagogu izglītības uzlabošanā norādīja Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.

На конференции «Тенденции развития образования – 2018» выступил с докладом известный российский психолог, академик Российской академии образования Александр Асмолов. Он рассказал о перезагрузке образования.

By applying advanced analytics and machine learning, we have identified factors that play a critical role in student achievement.

Любому учителю знаком официальный документ, содержащий критерии оценивания, в котором подробно расписано, в каких случаях какую именно оценку следует ставить. Все слова в этой бумаге правильные, всё абсолютно верно – и совершенно бесполезно. Ибо любые попытки создать универсальные правила для всех преподавателей и на все времена априори обречены на провал.

Pilnveidotā mācību satura un pieejas piedāvājumā atzinīgi novērtēta sistemātiskā pieeja mācību satura un pieejas plānošanā, virzība uz skolēnu lielāku iesaisti mācībās, satura pēctecība un pārskatāmība, – kādu mācīšanās rezultātu bērni un jaunieši sasniedz katrā vecumposmā.

Реформировать образование сложно — эта сфера традиционно инертна, старается сохранить устоявшиеся традиции и учебную программу.

Исследователи опровергают, что цифровое поколение (digital natives), выросшее в цифровом обществе, способны обучаться быстрее, чем цифровые иммигранты (digital immigrants), которые родились до начала цифровой эпохи. Наоборот, многозадачность – навык, который сформировался у цифрового поколения благодаря использованию смартфона и других гаджетов, препятствует обучению.

В своём докладе по мониторингу образовательной системы за 2017-2018 гг. ЮНЕСКО призвала не возлагать вину за качество образования исключительно на учителей. В документе отмечается, что образование подразумевает коллективную ответственность школ, учителей и родителей.

Clear accountability mechanisms should be in place to meet global common commitments to inclusive, equitable and high-quality education and lifelong learning for all. This report has shown the whole array of approaches, ranging from countries where the concept of accountability is unknown, and violations of the right to education go unchallenged, to countries where accountability has become an end in itself instead of a means to improve education.

Pirmajā no septiņiem jaunā mācību satura un pieejas sabiedriskās apspriešanas forumiem viedokļu līderi un nozaru speciālisti diskutēja par līdzsvaru starp zināšanu apgūšanu un prasmju attīstīšanu skolā.

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Viedokļi