Skolēnu pētnieciskā darbība

Skolēna pētnieciskais darbs ķīmijā ir skolēna veikts pētījums, kas apliecina viņa teorētisko, praktisko un metodisko iemaņu apguvi kādā no tēmām, kas balstās uz ķīmijas nozares teorētiskiem atzinumiem un metodoloģiju.

3 lapa no 3
Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Skolēnu pētnieciskā darbība