Skolēnu pētnieciskā darbība

Projekta ietvaros ir sagatavots Latvijas Skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu konferences nolikums 2018./2019.mācību gadam. 

Šodien 978 skolēni saņēma uzaicinājumu piedalīties Latvijas Skolēnu 42. Zinātniskās pētniecības darbu konferences 3.posmā – valsts konferencē, kas notiks š.g. 20. un 21. aprīlī Rīgā.

VISC publicējis Latvijas skolēnu 42. zinātniskās pētniecības darbu konferences nolikumu.

VISC publicējis metodiskās rekomendācijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai.

Lasīt vairāk...

Šī gada 26. maijā Daugavpils Universitātē pirmo reizi notika jauno zinātnieku konkurss vidusskolu skolēniem. Konkursu rīkoja Daugavpils Universitātes Zinātņu daļa Nordplus projekta „BaltNord zinātnes komunikācijas tīkls” ietvaros.

Šogad skolēnu pētniecisko darbu konkursā Rīgā no 21. līdz 23. aprīlim pulcējās 556 skolēni no 129 vispārējās izglītības iestādēm.

Izglītojamo zinātniski pētnieciskā darbība Latvijā aktīvi notiek jau vairākus gadu desmitus. Pētnieciskos darbus izstrādā vecāko klašu izglītojamie, un ik gadu valsts izglītojamo zinātniskajai konferencei tiek pieteikti ap 400 darbu.

17. martā Daugavpils Universitātē jau septīto reizi notiks Latgales reģiona izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konference, kurā izvirzīto zinātniski pētniecisko darbu autori prezentēs savu pētījumu.

Latvijas Universitāte sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru ESF  projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta Nr.  8.3.2.1./16/I/002)  ietvaros organizē Rīgas reģiona, t.sk. Rīgas pilsētas, reģionālā līmeņa skolēnu zinātnisko konferenci.

Daugavpils Universitāte (DU) sadarbībā ar Latgales reģiona pilsētu/novadu izglītojamo zinātniski pētnieciskās darbības organizatoriem un vispārējās izglītības iestādēm projekta Nr.8.3.2.1./16/I/002 “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros rīko Latgales reģiona vispārējās izglītības iestāžu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursu, kurā aicināti piedalīties 9.–12. klašu izglītojamie, kuri veikuši pētījumu kādā no zinātnes nozarēm, kā arī 7.–8. klašu izglītojamie, ja viņu veiktais pētījums atbilst dalībai Latvijas izglītojamo zinātniskajā konferencē.

1 lapa no 2
Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Skolēnu pētnieciskā darbība