Notikumi

2014. gada 27. martā (ceturtdien) Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē (Kr. Valdemāra ielā 48, Rīgā) notiks Atvērto durvju diena. Sākums 14.30.

Ceturtdien, 2014. gada 27. martā, plkst. 18.00 Latvijas Universitātes (LU) kafejnīcā (Raiņa bulv. 19, Rīgā) notiks Zinātnes kafejnīcas pasākums, kas šoreiz būs veltīts zāļu atklāšanas procesam, proti tam, vai tā ir laimīga nejaušība vai likumsakarība.

Latvijas Universitātes (LU) Botāniskajā dārzā no 19. februāra līdz 23. martam ir apskatāma izstāde «Lapas zaļas, dzeltenas un sārtas...», kurā varēs uzzināt, kādi pigmenti piedod lapām dažādu krāsu un kāda ir to nozīme augā, galvenokārt fotosintēzes norisē.

Ar ESF projekta «Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana» finansiālu atbalstu 2014. gada janvārī Latvijas Universitātes izdevniecībā nākusi klajā grāmata «Mūsdienīgs un atvērts mācību process ķīmijā profesionālajā izglītībā».

Metodisko materiālu autori – Mihails Gorskis, Dagnija Cēdere, Jāzeps Logins, Emīlija Lesiņa un Dace Samete.

Gustava Vanaga balva ķīmijā piešķirta Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošajam pētniekam LZA korespondētājloceklim Dr.chem. Edgaram Sūnam par zinātnisko darbu kopumu «Jaunu organiskās sintēzes metožu izstrāde».

2014. gada 21. martā Latvijas Ķīmijas skolotāju asociācija (LĶSA) organizē ķīmijas izglītotāju konferenci «Ķīmijas izglītības kvalitātes paaugstināšana – ceļi un līdzekļi».

2014. gada 21. martā notiks Latvijas Ķīmijas skolotāju asociācijas (LĶSA) biedru sapulce.

Uzaicinājums uz sapulci           LĶSA statūti

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (MLĶF) organizē sagatavošanas kursus ķīmijā. Nodarbību mērķis ir sagatavot ieinteresētos vidusskolēnus studiju uzsākšanai un sekmīgai turpināšanai RTU, kā arī palīdzēt sagatavoties valsts centralizētajam eksāmenam ķīmijā.

Atklātā ķīmijas olimpiāde notiks 2014. gada 8. martā. Tajā var piedalīties ikviens skolēns, iepriekš reģistrējoties.

Olimpiādi organizē Latvijas Ķīmijas skolotāju asociācija (LĶSA) sadarbībā ar Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti, Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultāti kā arī vairākām valsts ģimnāzijām, ģimnāzijām un vidusskolām. Atklātajā ķīmijas olimpiādē var piedalīties ikviens skolēns.

Olimpiādes sākums plkst. 11.00, 08.03.2014. (sestdienā) – Tevis izvēlētajā vietā! Līdzi paņem – personu apliecinošu dokumentu (der arī skolēnu apliecība), kalkulatoru, pildspalvu un tukšu rūtiņu burtnīcu. Olimpiādes laikā drīkstēsi izmantot arī ķīmisko elementu periodisko tabulu, sāļu šķīdības tabulu un metālu elektroķīmisko spriegumu rindu.

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Notikumi