Notikumi

Veicinot zinātnes konkurētspēju un sekmējot valsts prioritāro zinātnes virzienu attīstību, 2010.-2013.gadā tika īstenotas valsts pētījumu programmas piecos prioritārajos virzienos. Šogad Izglītības un zinātnes ministrija organizē vairākas konferences par valsts pētījumu programmās paveikto.

Svinot Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 151. jubileju, notika zinātniskā konference, kā arī RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes (MLĶF) 150. jubilejas svinības.

No 14. līdz 16. oktobrim notika RTU 54. starptautiskā zinātniskā konference, kurā vairāk nekā 700 autori prezentēja Latvijas un pasaules zinātnē aktuālas tēmas un sasniegumus, kas saistīti ar RTU pētniecības jomām. 

Ceturtdien, 24.oktobrī, plkst. 18.00 Latvijas Universitātes (LU) kafejnīcā notiks Zinātnes kafejnīcas pasākums. Šoreiz tas būs par tēmu “Autortiesības brīvpieejā: slogs vai iespēja?”

Antīkajā pasaulē sabiedrība neuzskatīja intelektuālo darbu par profesiju. Sengrieķu rakstnieki sevi uzskatīja par skolotājiem, romiešu rakstnieki - par politiķiem. Viņi rakstīja nevis, lai ar šo darbu pelnītu iztiku, bet gan, lai gūtu atzinību līdzcilvēkos. Autoram bija tiesības tikt atzītam par autoru, izlemšanas tiesības, vai darbs tiks darīts pieejams sabiedrībai, tiesības nepieļaut pārveidojumus un citas, bet mantiskās tiesības likums neparedzēja.

Mūsdienās autortiesības ir autora personisko nemantisko un mantisko tiesību kopums uz paša radītu intelektuālo darbu tā materiālajā formā. Šīs tiesības veido divas daļas: personiskās jeb morālās un mantiskās jeb ekonomiskās tiesības.

Ar šī gada septembri Latvijas Universitāte un Daugavpils Universitāte ir uzsākusi projekta īstenošanu Eiropas Sociālā fonda aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” ar mērķi attīstīt starpnozaru (vides zinātnes, ģeogrāfijas, bioloģijas un ķīmijas) Latvijas augsnes resursu izpēti, izveidojot jauno zinātnieku grupu. Projekta ietvaros ir paredzēts piesaistīt jaunos zinātniekus Latvijā aktuālu augsnes izmantošanas un aizsardzības jautājumu risināšanai.

Pētnieki pētīs augsnes īpašību maiņu atkarībā no to izmantošanas un apsaimniekošanas, kā arī risinās jautājumus saistībā ar augsnes attīrīšanu vietās, kur augsne ir piesārņota ar naftas produktiem un smagajiem metāliem.

No 17. līdz 20.oktobrim Ķīpsalas izstāžu kompleksā notiek izstāde Vide un enerģija 2013, kuras laikā Rīgā viesojas Eiropas reģionālo pašvaldību projektu vadītāji, kas integrējuši savu pilsētu vidē un transporta infrastruktūrā ūdeņraža tehnoloģijas.

Laikā no 15.oktobra līdz 7.novembrim skolu vadība, vecāku un skolēnu organizācijas, skolotāju asociācijas, pašvaldības, augstskolas un uzņēmumi aicināti „Ekselences balvai” izvirzīt profesionālākos un radošākos bioloģijas, fizikas, ķīmijas un matemātikas skolotājus.

AS «Valmieras stikla šķiedra» noslēgusi pirkuma darījumu par Lielbritānijas stikla šķiedras apstrādes uzņēmuma «P-D Interglas Technologies Ltd» iegādi. Kļūstot par «Valmieras stikla šķiedra» meitas uzņēmumu, tas ieguvis jaunu nosaukumu – "Valmiera Glass UK Ltd», liecina paziņojums biržai «NASDAQ OMX Riga».

2013. gada 15. oktobrī (otrdien) Kaļķu ielā 1. (219. auditorijā) notiks RTU Zinātniskās konferences Tehnisko zinātņu vēstures sekcijas sēde.

2013. gada 10. – 12. oktobrī Latvijas Universitātes (LU) Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē (ĢZZF), Rīgā, Alberta ielā 10, 313. auditorija, notiks starptautiska konference „Peat and humic substances and their application”. Konferences sākums 10. oktobrī plkst. 10:00.

Konferencē tiks prezentēti ziņojumi par kūdru, humusvielām, sapropeli un to īpašībām, kā arī par to izmantošanas iespējām vides piesārņojuma likvidēšanā, lauksaimniecībā, medicīnā, farmācijā un kosmetoloģijā. Tiks demonstrēti pētījumi arī par purviem un kūdru kā nozīmīgu dabas resursu un to rekultivācijas iespējām.   Par savu pētījumu rezultātiem ziņos Latvijas Universitātes pētnieki no Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu un Bioloģijas fakultātēm, kūdras un to īpašību pētnieki no Vācijas, Somijas, Polijas un Baltkrievijas. 

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Notikumi