Notikumi

Valsts izglītības satura centrs ir atlasījis 100 no 235 izglītības iestādēm, ko pašvaldības no visas Latvijas nominēja dalībai mācību satura aprobācijā projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros. Sadarbība ar šīm izglītības iestādēm sāksies šī gada februārī.

Gandrīz ikviens zina izcilu pedagogu, ar kuru var lepoties un kura mācību stundas tiek apmeklētas ar aizrautības pilnām acīm un prieku. Latvijas Universitāte (LU) aicina izvirzīt progresīvus un lieliskus bioloģijas, fizikas, ķīmijas, matemātikas un ekonomikas skolotājus „Ekselences balvai”.

Lasīt vairāk...

Jau astoto gadu, no 8. februāra līdz 8. martam, AS Grindeks aicina 9.-12. klašu skolēnus, kuriem ir padziļināta interese par ķīmiju un ar to saistītajām zinātnēm, piedalīties „Profesiju dienās skolēniem” un novērtēt savas izredzes nākotnē kļūt par farmācijas nozares profesionāli.

Lasīt vairāk...

1. janvārī spēkā stājušies tā dēvētie Izglītības likuma lojalitātes grozījumi, kas nosaka gadījumus, kad iespējams no darba atbrīvot valstij nelojālus pedagogus.

Lai veiktu resursu koncentrāciju un panāktu iespējami efektīvu valsts budžeta līdzekļu izmantošanu, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir pieņēmusi lēmumu ar 2017. gada augustu reorganizēt Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju (akadēmija), pievienojot to Latvijas Universitātei (LU).

Jaunā kompetenču pieejā balstītā mācību satura aprobācijai pieteikušās vairāk nekā 220 pirmsskolas izglītības iestādes un vispārizglītojošās skolas. 

Daugavpils Universitāte (DU) un Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija (DUJZA) izsludina pieteikšanos Daugavpils Universitātes 59. starptautiskajai zinātniskajai konferencei, kura notiks 2017. gada 6. – 7. aprīlī.

2017. gadā Izglītības un zinātnes ministrija turpinās Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam un Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam noteikto pārmaiņu īstenošanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību personības attīstībai un cilvēku labklājībai, un attīstītu Latvijas zināšanu bāzi un inovāciju iespējas.

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Notikumi