Notikumi

Ķīmiķis sintezē dažādus ķīmiskus savienojumus, izmantojot speciālas metodes un standartu aprakstus, pārbauda dažādas vielas, lai noteiktu to sastāvu. Ja pārbaudāmais materiāls satur kaitīgas vielas, ķīmiķis pārbauda, vai šo vielu daudzums nepārsniedz pieļaujamās normas. Šādā veidā tiek pārbaudīti pārtikas produkti, ūdens un augsne.

Uzsākot pakāpenisku pāreju uz pilnveidotu mācību saturu un tam atbilstošu mācīšanas pieeju, lai rezultātā skolēni attīstītu dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes, Valsts izglītības satura centrs (VISC) veido atbalsta mehānismus skolām, pedagogiem un pašvaldībām.

Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs aicina bioloģijas, fizikas, ķīmijas, ģeogrāfijas, dabaszinību un matemātikas skolotājus pieteikties dalībai metodiski praktiskajā konferencē „Dabaszinātnes un matemātika skolā – efektīvi un radoši”.

Lasīt vairāk...

Tuvinot Latviju Eiropas Kodolpētniecības centram (CERN), Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) kopā ar CERN un Izglītības un zinātnes ministriju no 22. līdz 26. maijam rīko vērienīgu pasākumu – CERN nedēļu Latvijā.

Sestdienā, 20. maija vakarā muzeju durvis visā Latvijā būs atkal atvērtas starptautiskās akcijas „Muzeju nakts 2017” viesiem.

19. maijā plkst.16.30 Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē (Jūrmalas gatve 76) A-409. telpā notiks docenta amata pretendentes Dr.paed. Elitas Stikutes atklātā lekcija „Kritiskās domāšanas pieeja: galerijas metode un tās izmantošanas iespējas”.

VISC apkopojis 2016./2017. mācību gada diagnosticējošā laboratorijas darba ķīmijā un fizikā 11. klasē rezultātus.

Lai uzlabotu skolēnu mācību sasniegumus dabaszinātnēs, 2017. gada 12. aprīlī notika 2. pilotprojekta eksāmeni dabaszinātnēs. Pilotprojekta mērķis bija novērtēt izglītojamo mācību sasniegumus fizikā, ķīmijā un dabaszinībās, iegūstot detalizētu atgriezenisko saiti mācību sasniegumu izvērtēšanai.
Fizikas eksāmenā piedalījās 1623 skolēni, ķīmijas - 1496, dabaszinībās – 486. 

2017. gada 5. maijā mūžībā aizgājis bijušais Daugavpils Pedagoģiskās universitātes (DPU, tagad - DU) Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes Ķīmijas un ģeogrāfijas katedras vadītājs Jānis Skrīvelis.

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Notikumi