Notikumi

Lai veiktu resursu koncentrāciju un panāktu iespējami efektīvu valsts budžeta līdzekļu izmantošanu, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir pieņēmusi lēmumu ar 2017. gada augustu reorganizēt Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju (akadēmija), pievienojot to Latvijas Universitātei (LU).

Jaunā kompetenču pieejā balstītā mācību satura aprobācijai pieteikušās vairāk nekā 220 pirmsskolas izglītības iestādes un vispārizglītojošās skolas. 

Daugavpils Universitāte (DU) un Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija (DUJZA) izsludina pieteikšanos Daugavpils Universitātes 59. starptautiskajai zinātniskajai konferencei, kura notiks 2017. gada 6. – 7. aprīlī.

2017. gadā Izglītības un zinātnes ministrija turpinās Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam un Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam noteikto pārmaiņu īstenošanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību personības attīstībai un cilvēku labklājībai, un attīstītu Latvijas zināšanu bāzi un inovāciju iespējas.

Projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” viena no aktivitātēm paredz izstrādāt metodisku materiālu pedagogiem talantīgu izglītojamo atpazīšanai un izglītojamo talantu izkopšanai.

Trešdien, 7. decembrī Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķas ķīmijas fakultātē (RTU MLĶF) notika seminārs «Ķīmija kā prioritāte». Semināra laikā tika apbalvoti ķīmijas skolotāji par veiksmīgu un regulāru topošo ķīmijas studentu sagatavošanu, par izcili paveiktu darbu, spēju ieinteresēt skolēnus savā mācību priekšmetā un tālākām studijām augstskolā ķīmijas, inženierzinātņu un materiālzinātnes nozarēs RTU.

Profesors Ivo Leito ir viens no pazīstamākajiem zinātniekiem analītiskajā ķīmijā ne tikai Baltijā, bet arī ārpus tās robežām. LU Ķīmijas fakultātei ir ilgstoša sadarbība ar profesoru I. Leito. Ir kopīgi zinātniskie pētījumi un publikācijas, kā arī sadarbība Starptautiskās zinātniskās konferences “EcoBalt” organizēšanā.

Ķīmisko elementu periodiskajā tabulā oficiāli iekļauti četri jauni elementi, kurus atklājuši ASV, Japānas un Krievijas zinātnieki.


Lasīt vairāk...

2016. gada 26. novembrī 78. dzīves gadā mūžībā aizgājis Valsts emeritētais zinātnieks, Daugavpils Universitātes emeritētais profesors, habilitētais doktors, bijušais rektors, Goda daugavpilietis Jānis Pokulis.

25. novembrī Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskolā norisinājās akcijas "Pastāsti par savu skolotāju!" noslēguma pasākums, kurā tika atvērta grāmata par leģendāro Liepājas ķīmijas skolotāju Robertu Akermani.

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Notikumi