Notikumi

Valsts izglītības satura centrs (VISC) aicina izglītības ekspertus vispārējā izglītībā visās satura jomās un izglītības pakāpēs pieteikties darbam mācību satura izstrādē projektā Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā”. Tā ir lieliska iespēja sniegt savu ieguldījumu mūsdienīgas mācīšanas pieejas nostiprināšanai skolās.

Latvijas Ķīmijas skolotāju asociācija (ĻĶSA) un Daugavpils Universitāte no 3. līdz 5. novembrim rīko ikgadējo trīs Baltijas valstu ķīmijas skolotāju semināru–konferenci Daugavpilī. Tās mērķis ir sekmēt profesionālus kontaktus starp Baltijas valstu ķīmijas skolotājiem, iepazīties ar aktuālo un dažādiem problēmu risinājumiem ķīmijas izglītībā.

Kopš 2001. gada UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 10. novembrī atzīmē Pasaules zinātnes dienu mieram un attīstībai ar mērķi atgādināt UNESCO dalībvalstīm par to atbildību pārdomātas zinātnes attīstības veicināšanā un nepieciešamā atbalsta nodrošināšanā zinātnes attīstībai.

Kādi ir pašreizējie izaicinājumi izglītības sistēmai, uzsākot kompetenču pieejā balstīta izglītības satura izveidi? Kādi ir mūsu izvirzītie uzdevumi un kādas atbildes sagaidām, tos risinot? Šie ir tikai daži no jautājumiem, uz kuriem Izglītības un zinātnes ministrija aicina rast kopīgas atbildes piecās reģionālajās konferencēs tagad!.

Mola diena ir neoficiāla svētku diena, ko zinātnieki, studenti un skolēni, kurus saista ķīmija, svin 23. oktobrī, sākot ar 6.02 no rīta līdz 6.02 pēcpusdienā. 

Atsauces:

1. Mole Day

2. Journée de la Mole

3. День моля 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Uzziņu un informācijas centrs un LNB Mācību centrs aicina pedagogus mācībām 2016. gada skolēnu rudens brīvdienās, 26. un 27. oktobrī.

“Mūsu kopīgs mērķis ir radīt iespējas, lai zināšanas un prasmes, ko sniegs mūsu izglītības sistēma, ir veiksmes atslēga 21. gadsimta globālo pārmaiņu ietvarā. Pārmaiņām ir jāseko gan izglītības saturā, ko un kā mācām, gan skolas vidē, kurā atrodas un mācās skolēns.

Pārmaiņas ir vajadzīgas, lai raisītu bērnos interesi par zināšanām, rosinātu domāt un rast atbildes uz jautājumiem. Tās ir prasmes un spējas, kas 21. gadsimta sabiedrībā ir viens no būtiskākajiem attīstības resursiem”, sacīja izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, 20. oktobrī notikušajā preses konferencē ministrijas telpās, kurā sniegta informācija par projekta uzsākšanu kompetenču pieejā balstīta mācību satura izstrādē un ieviešanā.

27. oktobrī plkst. 18.00 pasākumu ciklā "LU Zinātnes kafejnīca" (Raiņa bulvārī 19, Latvijas Universitātes (LU) kafejnīcā) norisināsies Jura Šteinberga vadītā diskusija "Zinātnisko publikāciju aizkulises: Kā radās zinātniskā publikācija? Ko no tām iegūst sabiedrība? Kā veicināt savu zinātnisko sasniegumu atpazīstamību?”

Katru gadu Latvijas augstskolas, koledžas un citas izglītības iestādes organizē dažādus sagatavošanas kursus, kuru mērķis ir palīdzēt skolēniem un citiem interesentiem sagatavoties valsts pārbaudījumu vai iestājeksāmenu kārtošanai.

Šogad Nobela balva ķīmijā piešķirta Žanam Pjēram Sovažam, Freizeram Stodartam un Bernardam Feringam "par molekulāro mašīnu projektēšanu un sintēzi", trešdien paziņoja Zviedrijas Karaliskā zinātņu akadēmija.

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Notikumi