Notikumi

Uz nozīmīgām pārmaiņām un attīstību vērsts - tā raksturojams 2017. gads Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošajās jomās. Uzsākta virkne jaunu iniciatīvu, kas sniegs būtisku ieguldījumu ilgtermiņā izglītības kvalitātes paaugstināšanā visās izglītības pakāpēs, zinātnes un inovāciju attīstībā, valsts valodas lomas stiprināšanā, sporta sistēmas pilnveidē un jaunatnes lomas palielināšanā.

Par LU Jauno ķīmiķu skolas nodarbību janvārī

Skolēni tiek laipni gaidīti uz nākamo Jauno Ķīmiķu skolas nodarbību! Janvāra nodarbības tēma: "Modernais Ķīmijā" 

Lasīt vairāk...

Ja esi ķīmijas skolotājs, kurš vēlas mācīties profesionālu ekspertu vadībā, izmantojot inovatīvas mācīšanās formas, piedāvājam tev izvēlēties kādu no 3 DZM IC profesionālās pilnveides programmām. 

Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) nosaukusi 12 nozīmīgākos sasniegumus šogad Latvijas zinātnē, kuru vidū ir panākumi gan eksaktajās, gan humanitārajās zinātnēs. Zinātņu akadēmija norāda, ka labākie darbi ir nozīmīgi ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskā līmenī.

Šogad cienījumu jubileju svinēja ilggadīgais Latvijas ķīmijas vēstures muzeja2 direktors Dr.sc.ing. Ilgars Grosvalds (dzim. 1927).

VISC sadarbībā ar projekta “Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs” vecākajiem ekspertiem iepazīstinājis katra Latvijas novada un pilsētas mācību satura jomu koordinatorus ar jauno pieeju mācību satura īstenošanā.

Par LU Jauno ķīmiķu skolas nodarbību decembrī

Skolēni tiek laipni gaidīti uz nākamo Jauno Ķīmiķu skolas nodarbību!

Lasīt vairāk…

Uz nodarbībām tiek aicināti visi 2017. gada Valsts ķīmijas olimpiādes 9., 10. un 12. klašu laureāti. Var piedalīties arī citi skolēni, kas to vēlas.

Lasīt vairāk...

Otrdien, 21. novembrī, paziņoti Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) PISA 2015 Volume V sējuma – “Problēmu risināšana sadarbojoties” pētījuma rezultāti. Pirmo reizi padziļināti vērtēta 15 gadus vecu skolēnu spēja sadarboties savā starpā dažādu problēmu risināšanā klasē un ārpus tās.

Gandrīz visos izglītības sistēmas rādītājos Latvijai ir labāki rezultāti nekā pārējās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs vidēji, secināts Eiropas Komisijas (EK) ikgadējā izglītības uzraudzības ziņojumā “Education and Training Monitor 2017”.

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Notikumi