Notikumi

Iepriekšējos divos mācību gados atbilstoši Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam plānotajam dabaszinātņu mācību priekšmetos notika diagnosticējošie darbi un piloteksāmeni. Rezultāti ir apkopoti VISC vietnes sadaļā "Vispārējā izglītība. Pārbaudes darbi. Metodiskie materiāli".

Nākamajā gadā Latvijas izglītības iestādēs mācīsies vairāk nekā 214 000 bērnu. Šogad ir iezīmējies neliels kāpums pirmsskolas grupā, taču kopumā 12 gadu laikā skolēnu kritums sasniedzis gandrīz ceturtdaļu.

iZvaigzne sērijas interaktīvo mācību materiālu klāstam pievienojas jauns materiāls vidusskolai – ķīmija 10. klasei. DVD “Ķīmija 10. klasei” sastāv no 25 tematiem, kuri sakārtoti 5 nodaļās: “Dispersās sistēmas”, “Atomu un vielu uzbūve”, “Ķīmisko elementu periodiskā tabula”, “Elektrolītiskā disociācija”, un “Ķīmisko reakciju norise”.

Valdība atbalsta Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto jauno pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtību.

22. augustā valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos noteikumus par ES fondu investīciju nosacījumiem vienotas izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveidei.

Pēc četriem gadiem, proti, 2021./2022.mācību gadā skolās plānots ieviest principiāli jaunus obligātos pārbaudījumus, iepazīstinot ar jauno mācību saturu, sacīja Valsts izglītības satura centra (VISC) direktors Guntars Catlaks.

18. augustā teju 800 izglītības speciālisti un eksperti, vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu direktori un pašvaldību izglītības speciālisti no visas Latvijas tikās Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajā izglītības konferencē, kurā Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības satura centra pārstāvji informēja par jauno mācību saturu, tā mērķiem un līdzekļiem, mācību satura struktūru, izveides un īstenošanas principiem.

Izglītības un zinātnes ministrija 18. augustā organizē vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu direktoru un pašvaldību izglītības speciālistu izglītības konferenci, kurā informēs par jaunā mācību satura ieviešanu, skolēnu sasniegumu vērtēšanu, mācīšanas pieejas maiņu un mācību darba organizāciju.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir sagatavojusi informatīvu materiālu “2017./2018. mācību gada aktualitātes”, kurā raksturoti ministrijas prioritārie darbības virzieni un jaunajā mācību gadā plānotie nozīmīgākie pasākumi.

Jaunajā mācību gadā durvis vērs 776 vispārējās izglītības iestādes, liecina Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) statistikas prognoze 2017./2018.mācību gadam.

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Notikumi