Piektdiena, 20 marts 2020 14:57

Par izmaiņām Ķīmijas valsts 61. olimpiādes 3. posma norises kārtībā

Pamatojoties uz izsludināto ārkārtas situāciju laikā līdz 2020. gada 14. aprīlim, tiek mainīta Ķīmijas valsts 61. olimpiādes 3. posma norises kārtība.

1. Ķīmijas valsts 61. olimpiādes 3. posms - valsts olimpiāde notiek tiešsaistes režīmā, 2020. gada 7. aprīlī plkst. 10:00, izmantojot olimpiādes tīmekļa vietni.

2. Piekļuves piešķiršana izglītojamiem, kas pamatojoties uz valsts žūrijas komisijas protokolu Nr. 2 tika uzaicināti dalībai valsts olimpiādes 3. posmā tiks nosūtīta katram dalībniekam e-pastā.

3. Olimpiādes uzdevumus valsts valodā izstrādā valsts olimpiādes rīcības komisija.

4. Olimpiādes norise:

4.1. olimpiādes dalībnieks olimpiādi pilda atrodoties savās mājās;
4.2. olimpiādes ilgums 240 minūtes;
4.3. olimpiādes dalībnieks ir atbildīgs par interneta pieslēgumu un datortehniku olimpiādes laikā;
4.4. lai pieslēgtos olimpiādei olimpiādes uzsākšanas parole nav nepieciešama;
4.5. izglītojamam olimpiādes laikā nav ierobežojumu palīglīdzekļu izmantošanā;
4.6. olimpiādes uzdevumu izpildes laiku kontrolē e-vides sistēma.

Katrs izglītojamais olimpiādes uzdevumus varēs pildīt 240 minūtes. Visām atbildēm ir jābūt pilnībā ierakstītām un elektroniski iesniegtām līdz plkst. 15:00 (laiks katram izglītojamajam tiek noteikts individuāli);

5. Olimpiādes 3. posma dalībnieku uzrādītos rezultātus analizē ķīmijas valsts olimpiādes rīcības komisija, kas atbilstoši 2019. gada 16. augusta rīkojumam Nr. 25.1.-04/38 „Par valsts mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu apbalvošanu 2019./2020. mācību gadā” piešķir apbalvojumus olimpiādes uzvarētājiem. Rezultāti tiek publicēti interneta vietnē www.visc.gov.lv desmit darba dienu laikā pēc olimpiādes norises.

Lasīts 1301 reizes
Pieslēdzieties, lai rakstītu komentārus
Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Notikumi Par izmaiņām Ķīmijas valsts 61. olimpiādes 3. posma norises kārtībā