Iznācis Skola2030 Ziņu izdevuma janvāra numurs

Šo izdevumu esam veltījuši Valsts pamatizglītības standartam un pārmaiņām, ko tas ienesīs visās skolās pamatskolas līmenī pakāpeniski no 2020. gada. Tās attiecas gan uz mācību saturu, gan pieeju un  mācību procesa organizēšanu.

Taču vissvarīgākā pārmaiņa, ko mēs visi piedzīvojam, manuprāt, ir attieksmes maiņa katrā no mums – pret skolu kā vietu, kur jēgpilni mācīties, kam esam piederīgi un ko veidojam kopā – kā skolotāji, kā vecāki, kā bērni; pret skolotāju kā atbildīgu un radošu sava amata meistaru, kam uzticamies; pret skolēnu ar dabisku zinātkāri. Lai pienākuma un disciplinēšanas vietā klasē ienāk atbildība, interese un aizrautība, lai radošums ir vērtība ne tikai mākslas nodarbībās un lai mācīšanās kļūtu par nebeidzamu piedzīvojumu, kam skola ir tikai iesākums un stimuls. 

Skola pēc būtības

Ikviens no vecākiem vēlas, lai viņu bērns gūtu panākumus, taču panākumi ne vienmēr ir mērāmi ar ieskaišu un eksāmenu atzīmēm. Ikkatram skolēnam jābūt nodrošinātai iespējai atklāt, izpaust un attīstīt savas spējas un intereses, piedzīvot savu individuālo izaugsmi, kas nav salīdzināma ar klasesbiedra sekmēm. Ir svarīgi, lai katrā skolēnā veidotos pārliecība, ka viņš iet uz skolu mācīties – mācīties pēc būtības, nevis atzīmju, vecāku vai skolotāju dēļ. Lai viņš nejūtas niecīgs savas nezināšanas priekšā, bet ierauga un apzinās, ko var iemācīties.

Svarīgi ir uzturēt skolēnos vēlēšanos mācīties, jo interese un griba ir nozīmīgs panākumu priekšnoteikums. Līdz ar to pamatskola ir īstais laiks sagatavot labu pamatu turpmākajām izvēlēm dzīvē un izglītībā, kam ir nepieciešama drošība, cieņa, veselīga pašapziņa, emocionālā labklājība, interese un motivācija izzināt, apgūt, iemācīties, saprast, izprast un darboties.

Piedāvājam interviju ar Skola2030 mācību satura izstrādes vadītāju līdz 2017. gada augustam, pašlaik LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra vadītāju Dr. paed. Daci Namsoni par to, kā veidots pamatizglītības standarts un kādas prasmes nepieciešamas skolotājiem. Tālāk pēc vispārīga apkopojuma par gaidāmajām pārmaiņām pamatizglītībā seko koncentrēts izklāsts par svarīgāko katrā no septiņām mācību jomām, kā arī iepazīstinām ar jomu satura izstrādes vadītājiem. 

Ir cilvēki, kuri savu dzīvi nevar iedomāties bez pārmaiņām, un ir cilvēki, kuriem patīk stabilitāte un pārmaiņas nozīmē diskomfortu. Taču mūsu gadsimtā visstabilākā ir tikai mainība, un tieši tāpēc mums ir svarīgi ikvienam bērnam iemācīt dzīvot mainīgā pasaulē. Lai tur vai kā, mums pārmaiņas izglītībā jāpiedzīvo visiem kopā – tieši tik dažādiem, cik mēs esam. Tāpēc lai iedrošinājumu un ierosmi dod skolu un skolotāju pieredze jaunā satura un pieejas aprobācijā. Šoreiz lasiet par Jēkabpils 3. vidusskolas un Smārdes pamatskolas pieredzi par starpdisciplināru pieeju mācību procesā.

Inese Leitāne,

Skola2030, Domāt.Darīt.Zināt.
redaktore 

 

Lasīts 266 reizes Pēdējo reizi rediģēts Ceturtdiena, 07 februāris 2019 18:37
Pieslēdzieties, lai rakstītu komentārus
Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Notikumi Iznācis Skola2030 Ziņu izdevuma janvāra numurs