IN MEMORIAM

2016. gada 26. novembrī 78. dzīves gadā mūžībā aizgājis Valsts emeritētais zinātnieks, Daugavpils Universitātes emeritētais profesors, habilitētais doktors, bijušais rektors, Goda daugavpilietis Jānis Pokulis.

Jānis Pokulis
 (04.06.1938. – 26.11.2016.)

Jānis Pokulis nāk no Asūnes pagasta Zambarovas. Gandrīz 60 gadus savas dzīves saistījis ar Daugavpili. 1957.gadā sāka studēt Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā. Aizejot mūžībā, J.Pokulis bija vadošais pētnieks Daugavpils Universitātes  Humanitāro un sociālo zinātņu institūtā.

Lielāko daļu sava mūža saistīja ar bioloģiju, darbmācību un priekšmetu mācīšanas metodiku. 1962.gadā ieguva bioloģijas, ķīmijas un lauksaimniecības pamatu skolotāja diplomu, vairākus gadus bija Agrobioloģiskās stacijas direktors (1963-1976). Pēc tam 30 gadu laikā ieņēma vairākus akadēmiskus amatus – no pasniedzēja līdz profesoram un vienlaicīgi veica administratīvus pienākumus, tostarp organizējot un vadot Darbmācības katedru (1993-2003) un vadot augstskolas Senātu.

Jāņa Pokuļa zinātniskās pētniecības uzmanības lokā bija bioloģijas mācīšanas metodikas un pedagoģijas jautājumi, par kuriem aizstāvēts pedagoģijas zinātņu kandidāta grāds (1975), habilitētā pedagoģijas doktora grāds (1997), tapušas daudzas zinātniskas publikācijas.

Jānis Pokulis aktīvi darbojās Daugavpils Universitātē pedagoģijas zinātņu nozares promocijas un profesoru padomē. Viņš bija zinātniskais skolotājs un promocijas darba vadītājs vairākiem tagadējiem Daugavpils Universitātes un citu Latvijas augstskolu mācībspēkiem.

1998.gadā Jānis Pokulis tika ievēlēts par toreizējās Daugavpils Pedagoģiskās universitātes rektoru. Viņa darbības laikā (1998 – 2002) tika apstiprināta jaunā satversme – Daugavpils Universitātes Satversme. Kā rektors viņš bija saprotošs un iejūtīgs vadītājs.

Jāna Pokuļa interešu īpaša joma pēdējos 20 gados bija novadpētniecība un ar Latgali saistīto jautājumu izpēte. J.Pokulis bija Latgales Pētniecības institūta direktors (2000-2006). Par nozīmīgu darbu uzskatīja sava dzimtā Asūnes novada un tā cilvēku popularizēšanu. Tā 2012.gadā tapa piemiņas vieta dzimtajai Kairīšu skolai un 2013.gadā sadarbībā ar novadnieku Oļegu Papsujeviču – grāmata „Asūnes pagasts: vēstures lappuses un ļaudis”. Pēdējo gadu intensīvais pētnieciskais darbs vainagojās ar Dagdas pagastam veltītās grāmatas manuskripta izveidi. Grāmata ceļu pie lasītājiem diemžēl sāks pēc autora aiziešanas mūžībā.

Jāņa Pokuļa ieguldījums Daugavpils pilsētas labā ir augstu novērtēts, 2010.gadā piešķirot titulu „Goda daugavpilietis”.

Daudzie mūža veikumi bija lielisks piemērs Jāņa Pokuļa pētnieka erudīcijai, lieliskai prasmei sadarboties, labai humora izjūtai, kas radīja labvēlīgu atmosfēru darbam. Vairākām absolventu paaudzēm, darba kolēģiem Jānis Pokulis paliks atmiņā kā zinošs, prasīgs, godīgs pasniedzējs un sirsnīgs, izpalīdzīgs, nesavtīgs cilvēks.

Daugavpils Universitātes kolektīvs izsaka visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem, draugiem un kolēģiem!

Mūžībā aizgājušā Daugavpils Universitātes emeritētā profesora, bijušā rektora un Humanitāro un sociālo zinātņu institūta vadošā pētnieka Jāņa Pokuļa izvadīšana notiks 2016. gada 29. novembrī pl. 10.15  no Daugavpils Katoļu kapu kapličas.

Autobuss no Daugavpils Universitātes (Vienības iela 13) izbrauks pl. 9.50.

Lasīts 616 reizes Pēdējo reizi rediģēts Pirmdiena, 28 novembris 2016 22:09
Pieslēdzieties, lai rakstītu komentārus
Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Notikumi IN MEMORIAM