Notikumi

Kursos aicinām vidusskolas izlaiduma klases skolēnus un vidējo izglītību ieguvušos. Piedāvājam Jums iespēju atkārtot un papildināt zināšanas ķīmijā, lai sagatavotos studijām Latvijas Universitātē, citās augstskolās, vidusskolas centralizētajiem un valsts pārbaudes eksāmeniem.

Pedagogu slodzi noteiks izglītojamo skaits klasē, pasniegtais mācību priekšmets un izglītības iestādes dibinātāja noteiktā kārtība pedagogu slodžu sadalei.

Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajos pedagogu darba samaksas noteikumos norādīts, ka pedagoga darba slodzi plāno izglītības iestādes vadītājs sadarbībā ar pedagogu, nosakot darba pienākumus gada laikā un veidojot tarifikāciju, kurā norāda mācību stundu skaitu, darba stundas klases audzināšanai, darba stundu skaitu citu pienākumu veikšanai un kopējo darba stundu skaitu, no kārtējā gada 1. septembra līdz nākamā gada 31. augustam.

Ceturtdiena, 07 jūlijs 2016 09:15

Šodien ir Starptautiskā šokolādes diena!

Šokolāde ir kakaokoku Theobroma cacao augļu sēklu (kakao pupiņu) dažādi konditorejas izstrādājumi. Mūsdienās ar vārdu "šokolāde" vairāk saprot saldas konfektes un tāfelītes, tomēr patiesībā šokolāde ir rūgta. Saldums piešķir, pievienojot cukuru un citus saldinātājus. Šokolādes sastāvā daudz ogļhidrātu, tādēļ tas ir lielisks enerģijas avots.

9. un 10. jūnijā Rīgā pieredzējuši skolotāji vērtēja skolēnu sniegumu centralizētajā eksāmenā (CE) ķīmijā. Šogad šo eksāmenu kārtoja kopumā 588 skolēni.

Š. g. 6. jūnijā plkst. 11:00 DU Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju korpusā pirmo reizi Daugavpils Universitātē tiks atklāts jauns modulis bakalaura studiju programmā “Bioloģija” – “Akvakultūru bioloģija”!

Šajā pavasarī aprit 150 gadu, kopš dzimis pedagogs un izglītības darbinieks, aktīvs Latvijas Skolotāju Savienības biedrs un daudzu mācību grāmatu autors Kārlis Dēķens (1866 - 1942), un pirms 140 gadiem dzimis pedagogs, literāts, muzejnieks, skolotāju - mēģinātāju kustības organizators Jānis Greste (1876 - 1951). 

TVNET diskusijā par zinātnes nozarēm Latvijā un ārpus tās, jauniem atklājumiem un to finansiālajiem atbalstiem Latvijas Organiskās sintēzes institūta Zinātniskās padomes priekšsēdētājs un profesors Ivars Kalviņš atklāj, ka Eiropas piešķirtais finansējums Latvijas valsts zinātnei salīdzinājumā ar pērno gadu ir par 52% mazāks, tādēļ pusei Latvijas zinātnieku būtu jāatstāj šī valsts. 

Lasīt vairāk...

Lai veicinātu jauniešu interesi par dabaszinātnēm un matemātiku, šogad visiem bakalaura studiju reflektantiem, kuri atbilst uzņemšanas noteikumu prasībām bioloģijā, fizikā, ģeogrāfijā, ģeoloģijā, ķīmijā, matemātikā, optometrijā vai vides zinātnē, pirmajā semestrī tiks piedāvātas iespējas studēt budžeta vietās.

Ķīmiķis sintezē dažādus ķīmiskus savienojumus, izmantojot speciālas metodes un standartu aprakstus, pārbauda dažādas vielas, lai noteiktu to sastāvu. Ja pārbaudāmais materiāls satur kaitīgas vielas, ķīmiķis pārbauda, vai šo vielu daudzums nepārsniedz pieļaujamās normas. Šādā veidā tiek pārbaudīti pārtikas produkti, ūdens un augsne.

2016./2017. mācību gadā VISC turpina organizēt diagnosticējošos darbus matemātikā un dabaszinātņu mācību priekšmetos.

1 lapa no 37
Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Notikumi