Notikumi

Mola diena ir neoficiāla svētku diena, ko zinātnieki, studenti un skolēni, kurus saista ķīmija, svin 23. oktobrī, sākot ar 6.02 no rīta līdz 6.02 pēcpusdienā. 

Atsauces:

1. Mole Day

2. Journée de la Mole

3. День моля 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Uzziņu un informācijas centrs un LNB Mācību centrs aicina pedagogus mācībām 2016. gada skolēnu rudens brīvdienās, 26. un 27. oktobrī.

“Mūsu kopīgs mērķis ir radīt iespējas, lai zināšanas un prasmes, ko sniegs mūsu izglītības sistēma, ir veiksmes atslēga 21. gadsimta globālo pārmaiņu ietvarā. Pārmaiņām ir jāseko gan izglītības saturā, ko un kā mācām, gan skolas vidē, kurā atrodas un mācās skolēns.

Pārmaiņas ir vajadzīgas, lai raisītu bērnos interesi par zināšanām, rosinātu domāt un rast atbildes uz jautājumiem. Tās ir prasmes un spējas, kas 21. gadsimta sabiedrībā ir viens no būtiskākajiem attīstības resursiem”, sacīja izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, 20. oktobrī notikušajā preses konferencē ministrijas telpās, kurā sniegta informācija par projekta uzsākšanu kompetenču pieejā balstīta mācību satura izstrādē un ieviešanā.

27. oktobrī plkst. 18.00 pasākumu ciklā "LU Zinātnes kafejnīca" (Raiņa bulvārī 19, Latvijas Universitātes (LU) kafejnīcā) norisināsies Jura Šteinberga vadītā diskusija "Zinātnisko publikāciju aizkulises: Kā radās zinātniskā publikācija? Ko no tām iegūst sabiedrība? Kā veicināt savu zinātnisko sasniegumu atpazīstamību?”

Katru gadu Latvijas augstskolas, koledžas un citas izglītības iestādes organizē dažādus sagatavošanas kursus, kuru mērķis ir palīdzēt skolēniem un citiem interesentiem sagatavoties valsts pārbaudījumu vai iestājeksāmenu kārtošanai.

Šogad Nobela balva ķīmijā piešķirta Žanam Pjēram Sovažam, Freizeram Stodartam un Bernardam Feringam "par molekulāro mašīnu projektēšanu un sintēzi", trešdien paziņoja Zviedrijas Karaliskā zinātņu akadēmija.

Gada lielākais notikums zinātnes popularizēšanā ir Zinātnieku nakts - tradīcija, kas aizsākusies pirms vienpadsmit gadiem un nu jau tiek īstenota gandrīz visās Eiropas valstīs. Vienpadsmitā Zinātnieku nakts norisināsies piektdien, 30. septembrī. Zinātnieku nakts pasākumos durvis apmeklētājiem ver dažādi izpētes un izglītības centri, tostarp laboratorijas, kas citkārt paliek vairumam nepieejamas.

Realizējot Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam dotos uzdevumus, 2015./2016. mācību gadā Valsts izglītības satura centrs (VISC) organizēja pirmo pilotprojektu, kurā fizikas, ķīmijas un dabaszinības eksāmenos kopā piedalījās 3200 izglītojamie. Pirmā pilotprojekta eksāmenu rezultātu analīze ir publicēta VISC vietnē. Pilotprojektu eksāmenu paraugu programmas un eksāmenu paraugi ir publicēti VISC vietnē.

Šī gada 22. septembrī pirmo reizi Latvijā diagnosticējošo darbu fizikā un ķīmijā 10. klases skolēniem būs iespēja kārtot digitālā formātā izglītības portāla "Uzdevumi.lv" platformā. Tiešsaistes darbs veidots sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC) un ir identisks diagnosticējošā darba drukātajai versijai.

30. septembrī Zinātnieku naktī, kas notiek visā Eiropā, Latvijas Universitātes (LU) zinātnieki daudzveidīgi iepazīstinās ar savu veikumu un apliecinās zinātnes sasniegumu praktisko pielietojamību mūsu ikdienā.

1 lapa no 40
Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Notikumi