Notikumi

Gaiss jau smaržo pēc skolas. Augusta pēdējā dekāde liecina, ka drīz daudziem sāksies cits dzīves režīms – gan skolēniem un viņu vecākiem, gan skolotājiem.

2017. gada 30. martā paredzēti diagnosticējošie laboratorijas darbi 11. klasē ar mērķi novērtēt izglītojamo eksperimentālās prasmes fizikā un eksperimentālās un sadarbības prasmes ķīmijā un pilnveidot tās. Skola var izvēlēties, kurā diagnosticējošajā darbā piedalīties.

2017. gada 16. februārī paredzēts integrēts diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs 9. klasei, lai noskaidrotu izglītojamo spējas dabaszinātņu mācību priekšmetos iegūtās kompetences izmantot praktisku dabaszinātņu problēmu risināšanā.

Diagnosticējošie darbi 10. klasei arī 2016./2017. mācību gadā tiek organizēti, ar mērķi novērtēt skolēnu pamatskolā apgūtās zināšanas un prasmes fizikā un ķīmijā, iegūstot detalizētu atgriezenisko saiti rezultātu izvērtēšanai un pilnveidei mācību procesā vidusskolā.

Apliecinot Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādnēs un Viedās specializācijas stratēģijā noteikto, ka prioritāri atbalstāmi tie zinātnes un pētniecības virzieni, kas kalpo augstas pievienotās vērtības ekonomikas vajadzībām.

Aicinām apgūt jaunas prasmes un modernizēt mācību procesu Uzdevumi.lv speciālistu vadībā!

24. augustā Latvijas Universitātē (LU) notiks dabaszinātņu un matemātikas skolotāju konference „Dabaszinātnes un matemātika skolā – efektīvi un radoši”, kurā būs domu apmaiņas un risinājumu ieguves vieta tam, ko darīt, lai padziļinātu mācīšanos un skolēnu eksāmenu rezultāti būtu labāki.

2016. gads ir ļoti smags Latvijas zinātnei, jo nav iespējams saņemt Eiropas Savienības fondu naudu. Tā intervijā LNT 900 sekundēm atzina Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktors akadēmiķis Ivars Kalviņš.

Līdz 2019. gada decembrim tiks veikti seši Latvijas izglītības sistēmas pētījumi. To veikšanai tiks tērēti 2,4 miljoni eiro.

Lielākā bioloģijas, fizikas, ģeogrāfijas, ķīmijas, dabaszinību un matemātikas skolotāju metodiski praktiskā konference „Dabaszinātnes un matemātika skolā – efektīvi un radoši” šogad notiks 24. augustā Latvijas Universitātē (LU), Raiņa bulvārī 19, Rīgā. Elektroniskā reģistrācija sāksies 15. augustā.

1 lapa no 38
Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Notikumi