LĶSA jaunumi

 Rīgā

2019. gada 08. februārī

Nr. LKSA/VS/19/1

Sēdes vadītājs: Jānis Švirksts.

Sēdē piedalās: LĶSA valdes locekļi – Jānis Švirksts, Ilmārs Rikmanis, Mihails Gorskis, Arina Zubkova, Gints Kaspars.

Sēdē nepiedalās: Pāvels Pestovs, Kārlis Greitāns.

Sēdi protokolē: Ilmārs Rikmanis.

Darba kārtība:

 1. Atklātās ķīmijas olimpiādes rīkošana.
 2. Ķīmijas skolotāju konferences rīkošana.
 3. Jauno biedru uzņemšana biedrībā.
 4. Biedru izslēgšana no biedrības.
 5. Goda biedru statusa piešķiršana.
 6. Vidusskolas dabaszinātņu jomas standarta apsrpriešana.

Lēmumi:

 1. Nolemj rīkot Atklāto ķīmijas olimpiādi 2019 – šā gada 2. martā, nosakot pieteikšanos līdz šā gada 27. februārim (ieskaitot). J. Švirksts tiek noteikts par atbildīgo norises vietu apzināšanā un uzdevumu sagatavošanā.
 2. Nolemj rīkot ķīmijas skolotāju konferenci šā gada 14. vai 15. martā, atkarībā no izvēlētās skolas iespējām, par ko jāprecizē J. Švirkstam.
 3. Vienbalsīti tiek pieņemts lēmums uzņemt biedrībā Karinu Kostrjukovu.
 4. Pamatojoties uz biedra lūgumu, izslēgt no biedrības Jolantu Rubini.
 5. Vienbalsīti tiek pieņemts lēmums piešķirt goda biedra statusu Ludmilu Čudarāni.
 6. Līdz 18.02.2019. apkopot viedokļus no ķīmijas skolotājiem par Dabaszinātņu jomas standartu vidusskolā un nosūtīt to Skola2030 komandai.

Sēdes vadītājs, LĶSA valdes priekšsēdētājs

Jānis Švirksts

Sēdes protokolētājs

Ilmārs Rikmanis

Rikmanis +371 28766636

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Latvijas Ķīmijas skolotāju asociācija Jaunumi 2019. gada 8. februārī notika kātrtējā LĶSA valdes sēde