LĶSA jaunumi

Tika apspriesti šādi jautājumi:

1) Par jaunu biedru uzņemšanu.

2) Darba plāns 2015./2016. mācību gadam.

3) Ideju ģenerēšana nākošā starptautiskajam Baltijas ķīmijas skolotāju semināra norisei: vieta, laiks, saturs, nauda.

4) LĶSA reģistrēšanas adreses maiņa.

5) Dažādi.

Tika nolemts:

1) Uzņemt Irinu Matuli LĶSA un informēt (Liene Z).

2) 27. februārī organizēt atklāto olimpiādi ķīmijā 8. -12. klasēm. Uzdevumi, skolas, kas atbalsta (Jānis Švirksts un Mihails Gorskis, pārējie pieslēdzas pēc vajadzības).

3) Organizēt skolotāju kursus «Stehiometrijas elementi ķīmijas pamatizglītībā un vidējā izglītībā: saturs un daudzveidīga izziņas aktivitāti rosinoša mācību procesa metodika». Nodarbības vadīs Dr. ped. Mihails Gorskis. Veikt kursu programmas apstiprināšanu (Mihails Gorskis un Ilmārs Rikmanis), telpu organizēšana (Jānis Švirksts), informācijas izsūtīšanu (Ilmārs Rikmanis).

4) Organizēt ķīmijas izglītotāju konferenci „Ķīmijas izglītības kvalitātes paaugstināšana – ceļi un līdzekļi" un biedru sapulci. 2016. gada 18. vai 19. martā Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas telpās. Vienoties ar skolas vadību un precizēt laiku (Pāvels Pestovs), kā arī domāt par satura piedāvājumu (visi).

5) Nākamā valdes sēde starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu. Datumu precizē - Ziemassvētku vecītis Jānis Š. un rūķīši: Pāvels P., Gints K., Ilmārs R., pārējie – viesi. Atgādinu: valdes sēdes ir atklātas, par vēlmi piedalīties informējiet. 

Sagatavoja Liene Zeile (29166051)

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Latvijas Ķīmijas skolotāju asociācija Jaunumi 2015. gada 12. novembrī notika kārtējā LĶSA valdes sēde