LĶSA Aktivitātes

LĶSA ir izstrādājusi darba plānu nākamajam 2013. gadam, iekļajot aktivitātes ķīmijas skolotāju profesionalitātes celšanai un skolēnu zināšanu attīstīšanai ķīmijā.

Lasīt tālāk: LĶSA darba plāns 2013. gadam