LĶSA Aktivitātes

Tika apspriesti šādi jautājumi:

1) Obligātais eksāmens ķīmijā, fizikā un dabaszinībās uzņem apgriezienus: viedokļi par piloteksāmena formu, saturu, norisi.

2) Ķīmijas olimpiādes programmas satura rediģēšana.

3) Ķīmijas skolotāju konferences organizēšana: saturs, izmaksas un LĶSA finansiālais stāvoklis.

Lasīt tālāk: 2015. gada 20. janvārī notika kārtējā LĶSA valdes sēde

LĶSA ir izstrādājusi darba plānu nākamajam 2013. gadam, iekļajot aktivitātes ķīmijas skolotāju profesionalitātes celšanai un skolēnu zināšanu attīstīšanai ķīmijā.

Lasīt tālāk: LĶSA darba plāns 2013. gadam