LĶSA Aktivitātes

Tika apspriesti šādi jautājumi:

1) Obligātais eksāmens ķīmijā, fizikā un dabaszinībās uzņem apgriezienus: viedokļi par piloteksāmena formu, saturu, norisi.

2) Ķīmijas olimpiādes programmas satura rediģēšana.

3) Ķīmijas skolotāju konferences organizēšana: saturs, izmaksas un LĶSA finansiālais stāvoklis.

 

Tika nolemts:

1) Iesaistīties piloteksāmena veidošanā.

2) Publicēt rediģēto ķīmijas olimpiādes programmu. 4. februārī tikties ar kolēģiem fiziķiem par ķīmijas olimpiādes digitalizāciju.

3) Organizēt ķīmijas izglītotāju konferenci „Ķīmijas izglītības kvalitātes paaugstināšana – ceļi un līdzekļi" un biedru sapulci. 2015. gada 20. martā Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas telpās. dalības maksa „nebiedriem” 7 EUR.

4) 10. februārī tikšanās par iespējamo sadarbību ar Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas (LAĶĪFA) izpilddirektori Rainu Dūrēju.

5) Revidēt biedru sarakstu, lai būtu iespējams biedru sapulcē nodrošināt kvorumu lēmumu pieņemšanai: ja biedrs nekad nav maksājis biedra naudu vai izrādījis aktivitāti, elektroniski brīdināt par izslēgšanu.

 

Sagatavoja Liene Zeile (29166051)

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Latvijas Ķīmijas skolotāju asociācija Aktivitātes 2015. gada 20. janvārī notika kārtējā LĶSA valdes sēde