Konkursi

Gandrīz ikviens zina izcilu pedagogu, ar kuru var lepoties un kura mācību stundas tiek apmeklētas ar aizrautības pilnām acīm un prieku. Latvijas Universitāte (LU) aicina izvirzīt progresīvus un lieliskus bioloģijas, fizikas, ķīmijas, matemātikas un ekonomikas skolotājus „Ekselences balvai”, līdz 16. janvārim aizpildot īsu elektronisko pieteikumu: ej.uz/ekselencesbalvaVI.

11. Jauno ķīmiķu konkursa mērķi ir rosināt skolēnu interesi par dabaszinātnēm un inženierzinātnēm, iepazīstināt skolēnus ar studiju iespējām Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, rosināt vidusskolu absolventus uzsākt studijas LU Ķīmijas fakultātē, kā arī palīdzēt sagatavoties skolēniem sekmīgai dalībai Latvijas ķīmijas olimpiādēs.

15. un 16. aprīlī Latvijas Universitātē (LU) zinātkāri 7.-9. klases skolēni piedalījās radoši eksaktā pasākumā „Ekspedīcija zinātņu pasaulē”. Skolēni dalību pasākumā ieguva kā balvu, deviņu nedēļu garumā piedaloties LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra (DZM IC) organizētajā virtuālajā konkursā „Domā! Zini! Mācies!”.

Deviņas nedēļas, laikā no 11. janvāra līdz 13. martam, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra (LU DZM IC) interneta vietnē www.dzm.lu.lv norisinājās virtuālais konkurss „Domā! Zini! Mācies!”.

Par tradīciju jau ir kļuvis ĶĪMIJAS KONKURSS, ko organizē  Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Pārtikas tehnoloģijas fakultāte (PTF).  Šis konkurss notiek LLU Atvērto durvju dienu  pasākuma ietvaros, un katru gadu tas pulcē vairāk kā 30 dažādu vispārizglītojošo iestāžu 12. klašu skolēnus.

12. klašu skolēnus no visas Latvijas piedalīties radošo darbu konkursā „Mēs šķirojam. Pievienojies mums!”, sagatavojot un iesūtot reklāmas maketu par atkritumu šķirošanas nozīmīgumu ikdienā.

Sākusies reģistrēšanās ikgadējam Latvijas Universitātes (LU) pasākumam vidusskolēniem „Eksakto zinātņu diena 2016”. Līdz 11. martam jebkuram Latvijas 10. - 12. klašu skolēnam ir iespēja izveidot komandu un sacensties par vietu finālā, kas notiks 9. aprīlī. Finālā klātienē būs jārisina uzdevumi, kas saistīti ar matemātiku, dabaszinātnēm un datoriku un labākie iegūs vērtīgas balvas.

Skolēni, vecāki, skolu vadība un ikviens cits, kurš lepojas ar saviem skolotājiem, aicināts „Ekselences balvai” izvirzīt progresīvus bioloģijas, fizikas, ķīmijas un matemātikas skolotājus.

11. janvārī Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra interneta vietnē www.dzm.lu.lv tiks atklāta virtuālā konkursa „Domā! Zini! Mācies!” jaunā sezona.

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju  asociācija (LAĶĪFA) izsludina skolēnu radošo eksperimentu konkursu “Ja es būtu ķīmiķis...”. Konkursa mērķis ir iesaistīt Latvijas 7.-9. klašu skolēnus un viņu ģimenes locekļus, kā arī skolu mācībspēkus aktivitātēs, kas sekmētu viņu izpratni un zināšanas par ķīmijas nozari un ķīmiķa profesiju. 

Science Centre AHHAA in Tartu, Estonia in cooperation with EUSEA (the European Science Events Association) and NSCF (the Nordic and Baltic Science Centre Association) presents: From 23 September until 25 September 2015, science will meet theatrics, creativity and aesthetics in Estonia at the Science Show International Cup 2015 (SSIC15).

Piecu mēnešu garumā laikā no 2014. gada 24. novembra līdz 2015.gada 25. aprīlim Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra interneta vietnē www.dzm.lu.lv norisinājās virtuālais konkurss „Domā! Zini! Mācies!”.

Jau vairākus gadus Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultāte LLU Atvērto durvju dienu ietvaros organizē Ķīmijas konkursu, kura uzvarētājiem tiek dota iespēja tikt uzņemtiem Pārtikas tehnoloģijas fakultātes piedāvātajās studiju programmās valsts finansētās studijās ārpus uzņemšanas konkursa.

The Google Science Fair 2015 competition described in Official Rules (the “Competition”) begins on or about February 18, 2015 at 12:00:01 AM Pacific Standard Time. (“PST”), and ends on or about, May 18, 2015 at 11:59:59 PM PST (“Competition Period”).
 

Share some of your most inspiring teaching moments and win great prizes - take part in the Inspiring Science Education Competition 2014–2015!

Līdz 9. februārim aicina pieteikt progresīvus bioloģijas, fizikas, ķīmijas un matemātikas skolotājus „Ekselences balvai”. Balva ik gadu ir iespēja sevi pierādīt inovatīviem skolotājiem, kas attīsta skolēnos uzņēmību un radošumu, rosina skolēnus darboties kā pētniekiem, aicina izmantot informācijas tehnoloģiju priekšrocības, vada stundas arī ārpus klases un dalās savā pieredzē ar kolēģiem.

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Konkursi