Vecrīgas ģimnāzijas skolēniem izdevās izdarīt sensacionālu atklājumu!

Pētnieciskā pieeja mācību procesā pakāpeniski «ieiet dzīvē» un nu jau sāk dot ievērojamus un taustāmus rezultātus. Kā jau vairakkārt tika ziņots, NASA astronautiem nesen izdevās eksperimentāli pieradīt, kā uz Marsa ir atrodams dzidrs krāna ūdens. Arī Latvijā šim atklājumam tika pievērsta vērīga uzmanība.

Kā zināms, savā laikā Latvijas medijos šis notikums tika plaši atainots. Kā piemēru var nosaukt publikāciju mājas lapā DEMOTIVATORS.LV, SPOKI.LV u.c.

Vecrīgas ģimnāzijas 10. klases skolēni Lienīte un Jānītis izvirzīja drosmīgu hipotēzi, ka ūdens var būt ne tikai uz Marsa, bet arī uz Snikersa un Baunti. Atlasot un prasmīgi sagatavojot nepieciešamo aprīkojumu, viņi ir eksperimentāli pieradījuši, ka tieši tā arī ir! Mediju pārstāvjiem, kuri bija samēra operatīvi atbraukuši, lai apgaismotu šo ievērojamo pasaules mēroga notikumu, izdevās nofotografēt skolēnu pētījuma rezultātus (sk. att. 1 un 2).

Vēl jo vairāk! Interesanti atzīmēt, ka zinātkārie Latvijas pētnieki neapstājās uz sasniegtā, un ir veiksmīgi pieradījuši, ka ūdens var būt arī uz Latvijā ražotas Laimas (3. att.).

 

1. attēls. Ūdens uz Snikersa.

2. attēls. Ūdens uz Baunti. 

3. attēls. Ūdens uz Laimas. 

Intervijas laikā jaunieši teikuši, ka viņu sapnis ir pēc skolas absolvēšanas iestāties vienā no 60 valtsī esošajām augstākās izglītības mācību iestādēm, lai turpinātu tik veiksmīgi uzsākto karjeru zinātnē.

2010. gada 1. aprīlī

Materiālu sagatavoja M. Gorskis, M. Haļitovs un A. Hivričs

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Ķīmijas jaunumi Vecrīgas ģimnāzijas skolēniem izdevās izdarīt sensacionālu atklājumu!