Eiropas Komisija plāno aizliegt ugunsdzēšanas aparātus

Eiropas Komisijas (EK) kuluāros ir sagatavota regula, kas nosaka ugunsdzēšanas aparātu ražošanas un lietošanas pilnīgu aizliegumu. Regulu plānots ieviest no 2015. gada 1. aprīļa. Tātad mums vēl ir gads, lai pielāgotos un sagatavotos dzīvei jaunos apstākļos.

Lasīt tālāk ...

Latvijas zinātnieku atklājums, kurš var izmainīt pasauli

Zinātnes vēsturē ir daudz piemēru, kad ievērojami atklājumi tiek izdarīti it kā nejauši. Taču pētot katru šādu gadījumu, nākas atzīt, ka nekā nejauša tur nav un visa pamatā ir neatlaidīgs prāta un roku darbs. Jaunatklājums, par kuru pavēstīts zemāk, tika patentēts pirms nedēļas. Šodien, nu, ir pienācis laiks izstāstīt par vēl vienu sasniegumu, ko veikuši Daugavpils Universitātes organiskās sintēzes speciālisti kopā ar Latvijas Universitātes Mugurkaulnieku sistemātikas laboratorijas (MSL) pētniekiem.

Lasīt tālāk ...

Sensacionāls Latvijas ķīmiķu izgudrojums!

Jau trešo gadu Daugavpils Universitātes (DU) ķīmiķi sadarbībā ar Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūtu realizē ESF atbalstītu projektu «Starpdisciplinārās zinātniskās grupas izveidošana jaunu fluorescento materiālu un metožu izstrādei un ieviešanai» [1].

Lasīt tālāk ...

Pieprāsam novērst draudus!

Pēdējā laikā vides pētnieki ir atklājuši, ka mūsu ūdensvada sistēmas ir stipri piesārņotas ar kādu cilvēkam ļoti bīstamu ķīmisko reaģentu. Situāciju sarežģītāku padara tas, ka šim ķīmiskajam reaģentam nav krāsas, smaržas un tas viegli šķīst. Mūsu valdība līdz šim nav izdarījusi absolūti neko, lai sāktu kaut minimāli regulēt šo ārkārtīgi bīstamo cilvēku saindēšanu, kaut ierobežot šīs vielas patēriņu. Tas turpinās jau vairākus gadu desmitus! Minētais reaģents ir dihidrogēnmonoksīds (DHMO) (angl. – dihydrogenmonoxide; kr. – дигидрогенмоноксид).

Lasīt tālāk ...

Vecrīgas ģimnāzijas skolēniem izdevās izdarīt sensacionālu atklājumu!

Pētnieciskā pieeja mācību procesā pakāpeniski «ieiet dzīvē» un nu jau sāk dot ievērojamus un taustāmus rezultātus. Kā jau vairakkārt tika ziņots, NASA astronautiem nesen izdevās eksperimentāli pieradīt, kā uz Marsa ir atrodams dzidrs krāna ūdens. Arī Latvijā šim atklājumam tika pievērsta vērīga uzmanība.

Lasīt tālāk ...

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Ķīmijas jaunumi