Objekti filtrēti pēc datums: Ceturtdiena, 11 maijs 2017 - Ķīmijas skolotājs

Lai uzlabotu skolēnu mācību sasniegumus dabaszinātnēs, 2017. gada 12. aprīlī notika 2. pilotprojekta eksāmeni dabaszinātnēs. Pilotprojekta mērķis bija novērtēt izglītojamo mācību sasniegumus fizikā, ķīmijā un dabaszinībās, iegūstot detalizētu atgriezenisko saiti mācību sasniegumu izvērtēšanai.
Fizikas eksāmenā piedalījās 1623 skolēni, ķīmijas - 1496, dabaszinībās – 486. 

Publicēts Notikumi
Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Objekti filtrēti pēc datums: Ceturtdiena, 11 maijs 2017