Raksti

Aktuālais 2018./2019. mācību gadā. Vispārējā izglītība

наклейки
Joomla
Publicēts 07 septembris 2018
Skatīts: 1452

Valsts pārbaudījumu sistēma

2018./2019. mācību gadā vispārējā izglītībā valsts pārbaudes darbus kā ierasts plānots organizēt:

Arī 2018./2019. mācību gadā sadarbībā ar portālu Uzdevumi.lv 6.klases diagnosticējošo darbu dabaszinībās būs iespējams kārtot tiešsaistē.

Grozījumi valsts pārbaudījumu norises kārtībā un noteikumos par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību, nosaka, 12. klašu skolēniem eksāmena kārtošanas valoda ir latviešu valoda. 9. klašu absolventiem 2018./2019. mācību gadā eksāmenu, izņemot eksāmenus svešvalodu mācību priekšmetos, materiāla valoda ir latviešu valoda. Latviešu valoda kā eksāmena kārtošanas valoda 9. klašu izglītojamiem tiks ieviesta ar 2019./2020. mācību gadu.

Lai optimizētu centralizēto eksāmenu darbu vērtēšanu, 2018./2019. mācību gadā plānots fizikas un latviešu valodas centralizēto eksāmenu darbu atsevišķu daļu vērtēšanu organizēt tiešsaistē.

Atbalsts izglītojamo spēju un talantu attīstīšanai

Atbalstot izglītojamo spēju un talantu attīstīšanu, 2017./2018. mācību gadā plānots īstenot šādas aktivitātes:

разработка вышивки
сколько сейчас время