Ķīmijas jaunumi

Apstiprināts balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķirtas vārdbalvas jaunajiem zinātniekiem.

Latvijas Zinātņu akadēmija, izvērtējot vairāk nekā 50 iesniegtos priekšlikumus dažādās zinātņu nozarēs, nosaukusi nozīmīgākos sasniegumus Latvijas zinātnē 2016. gadā.

Šā gada septembrī LU Akadēmiskais apgāds sērijā Latvijas Universitātes zinātnieki izdevis grāmatu „Docents Gunārs Slaidiņš. Biobibliogrāfija”.

Baterijas vai akumulatori ir elektriskās enerģijas avots, kurā enerģija rodas tieši pārveidojoties ķīmiskajai enerģijai, un kurš sastāv no vienas vai vairākām primārajām (atkārtoti neuzlādējamām) vai sekundārajām (atkārtoti uzlādējamām) daļām.

Latvijā vidēji gadā tiek patērēts 60 200 tonnas papīra un kartona, no kuriem tiek pārstrādātas 49 000 tonnas jeb 81%.

Savs dzīves cikls ir ne vien cilvēkiem un citiem dzīviem organismiem, bet arī otrreiz pārstrādājamajiem materiāliem, piemēram, PET pudelēm.

Gadā laikā Latvijas tirgū nonāk vairāk nekā 200 000 tonnas iepakojuma, no kurām aptuveni 25% ir stikls.

24. novembrī, Latvijas Zinātņu akadēmijas rudens pilnsapulcē, ievērojot Latvijas Zinātņu akadēmijas Statūtu 3.2.1. un 3.8.1. punktu, aizklāti balsojot, par Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenajiem locekļiem ievēlēti - Donāts Erts, Aleksejs Kuzmins, Uldis Rogulis un Pēteris Trapencieris.

Latvijas Zinātņu akadēmijas Rudens pilnsapulcē tika pasniegta Solomona Hillera balva. Šogad par tās laureāti kļuvusi Dr. chem.  Liene Grigorjeva.

AS "Olainfarm" sadarbībā ar LZA un Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fondu nodibināto Solomona Hillera jauno doktoru balvu piešķir jaunajiem ķīmijas zinātņu doktoriem ikgadējā konkursā par labāko pēdējos piecos gados aizstāvēto promocijas darbu organiskajā ķīmijā.

Jersika uzskatāma par pareizticības šūpuli Latvijas teritorijā, jo turienes valdnieks jau pirms vācu atnākšanas bija slēdzis draudzību ar Kijevas pareizticīgo baznīcu.

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Ķīmijas jaunumi