Ķīmijas jaunumi

Eiropas Ķimikāliju aģentūra ir izstrādājusi bukletu maziem un vidējiem uzņēmumiem „Ķīmiskā drošība un jūsu uzņēmums” ar mērķi sniegt atbalstu mazajiem uzņēmumiem normatīvo aktu prasību izpratnē un ieviešanā.

Veselības inspekcija atgādina par regulā 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem noteiktajiem ierobežojumiem ūdeņraža peroksīda koncentrācijai zobu baltināšanas vai balināšanas līdzekļos.

Paziņojums par 117. elementa sintēzes apstiprināšanu ļauj aizpildīt vēl vienu Periodiskās tabulas tukšo rūtiņu. 2010. gadā kolektīvs, kurš sastāvēja no Krievijas un ASV zinātniekiem, paziņoja par 117 protonu saturošā atoma kodola sintēzi, aizpildot rūtiņu, kura tā arī palika tukša pēc 118. elementa sintēzes pirms četriem gadiem.

2014. gada 10. aprīlī AS „Olainfarm” valdes priekšsēdētājs Valērijs Maligins sveica Dr. Vitāliju Rjabovu ar piešķirto Solomona Hillera vārdā nosaukto ķīmijas zinātņu doktora balvu par sasniegumiem organiskajā sintēzē. Dr. Vitālijs Rjabovs konkursā uzvarēja ar darba kopu „Jaunu karbopeptoīdu un to triazolanalogu sintēze un otrējo struktūru izpēte”. Pavisam konkursā tika iesniegti septiņi darbi.

2014. gada 8. maijā promocijas darbus ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs Raimonds Popļausks un Zigmārs Andžāns.

2014. gada 24. februārī notika diskusija «Zinātne uzņēmējiem un Uzņēmēji zinātnei». Diskusiju organizēja Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sadarbībā ar Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociāciju, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju un Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociāciju.

Šis gads ir starptautiskais kristalogrāfijas gads. Dažādu iemeslu dēļ tieši šī joma ir nonākusi UNESCO uzmanības lokā. Kristalogrāfija pavisam noteikti ir viena no 21. gadsimta vizītkartēm - gan nozīmes un sasniegumu ziņā, gan arī tajā, cik maz par to zina cilvēki.

2014. gadā Daugavpils Universitāte jau saņēmusi divus patentus ķīmijas jomā.

Nodaļa apvieno 119 locekļus, t. sk. 45 īstenos, 2 goda, 27 ārzemju locekļus un 45 korespondētājlocekļus, kā arī 27 goda doktorus.

2013. gadā organizētas 5 nodaļas sēdes.

Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ģenerāla Asambleja 2014. gadu ir pasludinājusi par Starptautisko Kristalogrāfijas gadu. Kristalogrāfija ir zinātne, kas pēta cietvielu atomu izkārtojumu un tā caurvij mūsu ikdienu un tiek pielietota, jaunu produktu izstrādē un ražošanā dažādās jomās - pārtikas, aeronautikas, mašīnbūves, kosmētikas, farmācijas un kalnrūpniecības nozarēs.

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Ķīmijas jaunumi