Promocijas darbu ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāv Jana Spura

31. augustā, plkst. 14.00 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, Jelgavas ielā 1, 334. telpā notiks LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs Jana Spura.

Darba nosaukums: „Furil(tienil)silāna un –germāna atvasinājumu sintēze, struktūra, ķīmiskās un bioloģiskās īpašības”.

Darba vadītāji: Dr. habil. chem. Ļ. Ignatoviča, Dr. chem. V. Romanovs.

Recenzenti:

  • Dr. habil. chem. Grigorijs Veinbergs (LOSI), 
  • Dr. chem. Māra Jure (RTU),
  • Dr. habil. chem. Andris Zicmanis (LU).

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Universitātes bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19 (203. telpa) un, divas nedēļas pirms aizstāvēšanas šeit.

Heterocikliskie savienojumi ir visbiežāk sastopamie zāļu struktūrelementi, tādēļ tie tiek plaši izmantoti zāļu izstrādes procesā. Tie ir arī svarīgi uzbūves bloki pretvēža zāļu konstruēšanā. Dažos gadījumos  benzola  cikls  ir  aizvietots  ar  tiofēnu  vai  furānu,  kas  sekmē  aktivitāti  un palielina terapeitisko indeksu. Piemēram, pretvēža līdzeklis Batimastat satur tiofēnu, bet pretvēža līdzeklis Lapatinib satur furānu. Savienojumu farmaceitiskās īpašības un iedarbības efektivitāte ir atkarīga no heterocikla veida un heterociklā esošo aizvietotāju struktūras un novietojuma.

Pētījuma aktualitāti nosaka tas,  ka  dažādi  furāna  un  tiofēna  silīcija  un  germānija  atvasinājumi  ir  maztoksiski  un  inhibē  audzējus.  Silil- vai germilgrupas  ievadīšana  molekulā  palielina  vielas  lipofilitāti, tāpēc palielinās arī savienojumu spēja pārvarēt šūnu membrānas, kas, salīdzinājumā ar oglekļa atomu saturošiem analogiem, vairākos gadījumos ievērojami palielina to bioloģisko aktivitāti un var arī izmainīt savienojuma metabolismu. Variējot aizvietotājus (germānija vai silīcija atomi, dažādas alkilgrupas vai alkilarilgrupas pie germānija vai silīcija) un funkcionālās grupas var  sasniegt  augstu  citotoksicitāti  pret  vēža  šūnām  un  citoselektivitāti.

Promocijas darba mērķis ir, izmantojot karbonilgrupas reakcijas, sintēzet jaunus silil(germil)- un sila(germa)furāna(tiofēna) atvasinājumus, kuri var būt par pamatu jaunu zāļu radīšanai. Lai sasniegtu mērķi, tika izmantota šāda pieeja bioloģiski aktīvu vielu meklējumiem – divu (vai vairāku) heteroelementu ievadīšana organiskajā savienojumā, no kuriem viens pastiprina vai modificē otra heteroelementa bioloģiskos efektus. Veicot  organilsilil(germil)furāna un –tiofēna karbonilgrupas reakcijas, tika atrasti tādi reakcijas apstākļi (neitrāla vide, nepolāri šķīdinātāji, katalizatori, reakcijas temperatūra, starpfāzu katalīze), kuri savienojumos ļāva saglabāt silil- un germilaizvietotājus.

Tālākos pētījumos tika analizētas sakarības starp silil(germil)grupu saturošo furāna un tiofēna atvasinājumu struktūru, toksicitāti un citotoksicitāti in vitro uz vēža šūnām HT-1080 (cilvēka plaušu fibrosarkoma) un MG-22A (peļu hepatoma) un uz normālām šūnām 3T3 (peļu embrija fibroblasti). Noskaidrots, ka organilsilil- un organilgermil aizvietotāja ievadīšana heterociklā ievērojami palielina savienojuma citotoksisko aktivitāti in vitro. Pateicoties tam ir atlasīti perspektīvākie savienojumi tālākiem padziļinātiem pētījumiem.

Lasīts 1340 reizes Pēdējo reizi rediģēts Otrdiena, 15 augusts 2017 13:12
Pieslēdzieties, lai rakstītu komentārus
Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Ķīmijas jaunumi Promocijas darbu ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāv Jana Spura