Piešķirtas LZA balvas jaunajiem zinātniekiem

LZA vārdbalvas jaunajiem zinātniekiem

Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balva ķīmijā - Mg. Rihardam Aleksim (LU 1. kursa doktorants) par darbu "Lunasīna struktūras pētījumi, izmantojot KMR spektroskopiju". Vad. Dr.chem. K. Jaudzems.

Emīlijas Gudrinieces balva ķīmijas tehnoloģijā - Mg. Agnesei Stikutei (SIA "Vides audits" ķīmiķe - analītiķe) par darbu "No elementorganiskajiem savienojumiem iegūtu alilsulfinātu izmantošana organiskajā sintēzē". Vad. LZA īst.loc. M. Turks.

Ludviga un Māra Jansonu balva fizikā - Dr.phys. Edgaram Nitišam (LU Cietvielu fizikas institūta pētnieks) par darbu "Nelineāri optisku organisku stiklu viļņvadu un to pielietojumu pētījumi". Vad. LZA īst.loc. M. Rutkis.

LZA balva jaunajiem zinātniekiem

Dr.chem. Guntai Kunakovai (LU ķīmiskās fizikas institūta pētniece, Čalmera tehniskās universitātes pēcdoktorante) par darbu "Elektronu transports bismuta halkogenīdu nanovadu virsmas slānī un tilpumā". Vad. Dr.chem. D. Erts, prof. Floriana Lombardi.

Mg. Sindijai Bričai (LU Ķīmijas fakultātes pētniece) par darbu "Jaunu virsmas aktīvo vielu sintēze un raksturošana". Vad. LZA īst.loc. A. Zicmanis.

Lasīts 1097 reizes Pēdējo reizi rediģēts Svētdiena, 16 aprīlis 2017 08:19
Pieslēdzieties, lai rakstītu komentārus
Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Ķīmijas jaunumi Piešķirtas LZA balvas jaunajiem zinātniekiem